06 december Starten met KIK-V | Informatiebijeenkomst over de implementatie afsprakenset KIK-V

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Zorgaanbieders die al deelnemen aan KIK-V vertellen over hun ervaringen. Zo hoort u van uw vakcollega’s wat KIK-V betekent in de dagelijkse praktijk, in het werkproces en wat het oplevert. Adviseurs van KIK-V lichten het programma en de implementatiestappen toe. De bijeenkomst is voor onder andere beleidsadviseurs, ICT-medewerkers en controllers interessant.

Na afloop van de bijeenkomst weet u wat KIK-V voor uw organisatie betekent en welke vervolgstappen u met uw organisatie kunt zetten richting implementatie. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor het stellen van vragen over KIK-V. Meld je hier aan:

KIK-V Oudere mevrouw met rollator en zorgmedewerkster in een verpleeghuis