28 mei Live bijeenkomst zorgaanbieders

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie De Marïenhof Amersfoort

De aanmeldingen voor de bijeenkomst zijn vanwege grote belangstelling gesloten. Heb je vragen over de bijeenkomst of wil je de mogelijkheid tot deelname bespreken? Stuur een mail naar infoKIKV@zinl.nl. 

Op 28 mei organiseert KIK-V een fysieke bijeenkomst voor alle zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg. In de bijeenkomst kom je meer te weten over wat KIK-V is en wat erbij komt kijken voor je eigen zorgorganisatie. Er is ruimte en tijd om kennis en ervaring uit te wisselen met zorgaanbieders die al actief werken met KIK-V in hun organisatie. Voor alle aanbieders in de verpleeghuiszorg, die interesse hebben om met de KIK-V werkwijze aan de slag te gaan!

Voor wie?

De bijeenkomst is voor alle aanbieders in de verpleeghuiszorg, die interesse hebben om met de KIK-V werkwijze aan de slag te gaan. Of de organisatie nu klein of groot is, al grote stappen heeft gemaakt in digitale gegevensuitwisseling of pas net begint, dat maakt niet uit. Ben je informatiemanager, beleidsmedewerker, controller, applicatiebeheerder of op welke manier dan ook betrokken bij digitale gegevensuitwisseling? Dan is deze bijeenkomst interessant voor jou. 

Wie is aanwezig?

Ministerie VWS, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, zorgaanbieders (die al werken met KIK-V), DaaS-leveranciers.

Over het programma

12.30 uur: Inloop & Lunch
13.00 uur: Opening
13.10 uur: Plenair onderdeel met VWS en IGJ over: Waarom doe ik mee met KIK-V?
13.45 uur: Deelsessies:

  • Deelsessie 1: Attent zorg en behandeling | Merijn van Zuijdam | Wat biedt mij het werken met de KIK-scan?     

Een succesvol Datastation is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van kwalitatief goede data. Voordat je aan een implementatietraject van een datastation gaat beginnen wil je de slaagkans van de implementatie maximaliseren en het implementatieproces beheersbaar krijgen. Dit doet Attent zorg en behandeling door een gap-analyse in te zetten en hiermee een modulaire implementatiestrategie te voeden. De KIK-Scan is een tool om zorgaanbieders te helpen om al dan niet zelfstandig een 0-meting op de beschikbaarheid en kwaliteit van de noodzakelijke data te kunnen uitvoeren.

  • Deelsessie 2: Zorggroep Sint Maarten | Rian van Dinter-Dimmendaal | Aanleveren van indicatoren via de KIK-V werkwijze.

Tijdens deze deelsessie vertelt Rian van Dinter-Dimmendaal de route die Zorggroep Sint Maarten is doorgelopen tijdens het KIK-V programma. Ze vertelt over welke stappen zijn gemaakt. Wat waren de uitdagingen, hoe zijn deze opgepakt en welke successen zijn er behaald?

14.30 uur: Pauze
15.00 uur: Deelsessies:

  • Deelsessie 3: Zorggroep Apeldoorn | Bastiaan van Houselt | KIK-V en datagedreven werken. 

Bastiaan geeft een inkijkje in het afstemmen van de interne data op de KIK-V definities en de impact die door KIK-V en datagedreven werken in de organisatie doordringt. Het ontsluiten van de data gaat via het data platform van de leverancier van Zorggroep Apeldoorn (Bince). Als belangrijkste punt worden de uitdagingen waar Zorggroep Apeldoorn mee te maken heeft en ook krijgt door de implementatie van de HR dataset en de kost prijzen dataset in de sessie besproken. “We gaan en moeten echt naar denken over de hele keten heen” aldus Bastiaan. Een gedeelte van de tijd is beschikbaar voor dialoog met de deelnemers.

  • Deelsessie 4: De vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek | Jerry Fortuin | KIK-V in de regio                                                              

De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek heeft in de afgelopen twee jaar resultaten bereikt op het terrein van data-uitwisseling en databeschikbaarheid in de (regionale) zorg en daarmee een basis gelegd voor een federatief netwerk voor (domein overstijgend) primaire en secundaire databeschikbaarheid, -uitwisseling en -gebruik. Tijdens de deelsessie vertelt Jerry Fortuin hoe men dat heeft aangepakt en welke rol KIK-V hierin speelt.

15.45 uur: Plenaire afsluiting over laatste ontwikkelingen binnen KIK-V
16.30 uur: Netwerkborrel (tot 17.30) 
 
NB. Het inschrijven voor de deelsessies gebeurt op de dag van de bijeenkomst. 

Gedurende het hele programma door vindt er een informatiemarkt plaats waar je in gesprek kunt gaan met datastation leveranciers. Zij leveren op technisch vlak de schakel tussen het IT-systeem van de aanbieder van data (zorgaanbieder) en het IT-systeem van de afnemer van data, zodat de uitwisseling van gegevens goed verloopt. 

Locatie

De Mariënhof in Amersfoort (Kleine Haag 2, 3811 HE Amersfoort). Inloop is vanaf 12.30 uur en we sluiten de middag af rond 16.30 uur met een netwerkborrel.