12 november Informatiebijeenkomst ''Kennismaken met KIK-V''

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

In het programma KIK-V werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen. Het doel van het programma is het stroomlijnen van de uitwisseling van gegevens rond de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en de bedrijfsvoering. Tijdens de informatiebijeenkomst ‘Starten met KIK-V’ vertellen adviseurs van KIK-V meer over wat het programma betekent voor zorgaanbieders en welke implementatiemogelijkheden er zijn.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is om geïnteresseerde zorgaanbieders meer informatie te geven over het programma KIK-V. Na afloop van de bijeenkomst weet je als zorgaanbieders dus meer over het programma en de huidige ontwikkelingen. We geven informatie over wat KIK-V kan betekenen voor jouw organisatie en welke concrete (vervolg)stappen je kunt zetten richting de implementatie. Ook is er tijdens de bijeenkomst ruimte voor het stellen van vragen.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

De bijeenkomst is gericht op zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg en onder andere interessant voor beleidsadviseurs, HR-medewerkers, ICT-medewerkers en controllers.  Ben je geïnteresseerd in KIK-V, maar niet werkzaam bij een zorgaanbieder? Neem dan contact op via infoKIKV@zinl.nl voor meer informatie.

Over KIK-V

In het programma KIK-V werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen. Het doel van het programma is het stroomlijnen van de uitwisseling van gegevens rond de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en de bedrijfsvoering. Door gegevens van zorgaanbieders die geregistreerd worden efficiënter te gebruiken, leidt dit tot minder administratieve lasten. Binnen KIK-V maken we afspraken over hoe gegevens worden opgevraagd en uitgewisseld. Zorgaanbieders kunnen op grond van die afspraken hun data geautomatiseerd en veilig delen met de vragende partijen.