Al ruim 50 zorgaanbieders deden zelfscan KIK-V

Meer dan 150 zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg verdiepten zich al in de Afsprakenset KIK-V. Het convenant over de afspraken werd eind januari door alle ketenpartijen ondertekend. Van de 150 hebben inmiddels ruim 50 organisaties de zelfscan ingevuld. 

Afsprakenset KIK-V

In het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) werken ketenpartijen samen om de onderlinge informatie-uitwisseling te verbeteren. Het doel is minder administratieve werkzaamheden en meer tijd voor cliënten.

De Afsprakenset KIK-V kwam in samenwerking met ketenpartijen tot stand. De set bevat onder andere afspraken over de uitwisseling van informatie (uitwisselprofiel) en over de beschikbaar te maken gegevens (modelgegevensset). De afspraken maken de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en ketenpartijen efficiënter en betrouwbaarder.

Ook de zelfscan doen?

De zelfscan is een laagdrempelig instrument voor zorgaanbieders die geïnteresseerd zijn in KIK-V. Door de zelfscan in te vullen, kunt u erachter komen wat het werken volgens de Afsprakenset voor uw organisatie kan betekenen. Bij het invullen kijkt u kritisch naar wat voor u belangrijk is op het gebied van kwaliteitsverbetering en datagedreven werken. Ook gaat u na hoe het in uw organisatie staat met processen, informatiebeveiliging, registratie- en aanlevertechniek en ervaring.

Als u de zelfscan hebt uitgevoerd, ontvangt u een startdocument, specifiek gericht op uw organisatie. Dit document geeft inzicht in de impact die u van de implementatie kunt verwachten en maakt duidelijk wat KIK-V u kan opleveren. Ook geeft het startdocument richting als u met andere zorgaanbieders in de implementatie wilt samenwerken. De adviseur implementatie van KIK-V kan hierbij optreden als ‘matchmaker’.

KIK-V zelfscan wordt ingevuld door 3 mensen

3 redenen om de zelfscan te doen

  1. Door het invullen van de zelfscan krijgt u meer zicht op de situatie in uw organisatie. Het geeft u ook inzicht in de toegevoegde waarde van KIK-V voor uw organisatie. 
  2. Door het invullen van de zelfscan komt u in contact met de implementatie-adviseurs van KIK-V. Zij kunnen u ondersteunen bij het vervolgproces én koppelen aan andere zorgorganisaties met dezelfde veranderopgave. 
  3. Starten met KIK-V bereidt uw organisatie optimaal voor op de aankomende veranderingen op het gebied van informatieuitwisseling in de verpleeghuiszorg. De Afsprakenset KIK-V is toekomstbestendig en wordt op termijn de nieuwe manier van informatie-uitwisseling.

Meer weten over de vervolgstappen? Op deze pagina vindt u een handreiking waarin deze worden beschreven.

Merijn van Zuijdam (Attent Zorg en Behandeling):

‘We hebben het KIK-V traject en de ondersteuning vanuit het programma gebruikt om onze bestaande informatiehuishouding te toetsen. We kregen daardoor inzicht in wat niet passend was en wat we moesten veranderen.’