Zorgorganisatie Aafje: "Sturen op kwaliteit doe je voor bewoners"

Aafje in Rotterdam bevindt zich in de voorhoede van zorgorganisaties die bezig zijn met digitale uitwisseling van kwaliteitsinformatie. Deelname aan KIK-V gaf daar een stevige impuls aan, zo bleek tijdens de online presentatie die Aafje op 31 maart aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf. Bestuursvoorzitter Guy Buck: "Je gooit niet meer eenmaal per jaar kwaliteitsgegevens over de schutting, maar hebt expliciet en het hele jaar aandacht voor kwaliteit. Daar draagt KIK-V aan bij."

Zelf signaleren en monitoren

Aafje startte in juli 2019 met KIK-V, maar was daarvoor al bezig met de vraag hoe kwaliteit meer inzichtelijk kan worden gemaakt in de bedrijfsvoering. Er was een dashboard in ontwikkeling voor de basisveiligheid, gebaseerd op de landelijke indicatoren. Adviseur op dit onderwerp, Martijn Kok, vertelde wat zijn organisatie in KIK-V aansprak: "Elk jaar leveren we gegevens aan die in een zwart gat verdwijnen. Veel daarvan halen we uit het ECD (elektronisch cliënten dossier, red.). Door gegevens in ons eigen dashboard te zetten, kunnen we zelf zaken signaleren en monitoren. Als deze manier van werken landelijk wordt, maakt dat het voor ons ook makkelijker omdat we dan geen aparte data meer hoeven te genereren."

Senior beleidsadviseur Janine von Lindern voegde daaraan toe: "Bij de start hebben we uitvoerig met KIK-V gesproken over vragen als: hoe kijk je naar data, wat doe je ermee, wat versta je precies onder de indicatoren. Het is niet voor het ministerie en niet voor KIK-V dat je wilt je sturen op kwaliteit, maar voor de bewoners. Daar heb je goede parameters voor nodig, dat gesprek hielp om die te verduidelijken."

Zaken worden inzichtelijker

Het dashboard ondersteunt Aafje om ‘in control’ te zijn. Het biedt stuurinformatie, inzicht in trends, de mogelijkheid om een benchmark uit te voeren (nu alleen nog intern, straks ook landelijk), tijdwinst, minder administratieve last voor medewerkers en meer voorspelbaarheid. Voorzitter Buck: "Het geeft een gevoel van zekerheid. Op het dashboard kun je dagelijks zien wat goed en wat minder goed gaat."

Kok gaf een voorbeeld: in het dashboard wordt de afhandeltijd voor incidentmeldingen weergegeven. "We zagen op een gegeven moment dat de score daalde en onder de norm kwam die wij daarvoor hadden gesteld. Bij onderzoek bleek dat de verantwoordelijke medewerker langdurig ziek was, waardoor het proces niet meer werd gevolgd. Het dashboard maakte dat inzichtelijk waardoor we erop konden acteren."

Een andere indicator – ACP (advance care planning) – scoort constant zeer hoog. Kok: "Daaruit blijkt dat ACP goed geborgd is in de organisatie. Het dashboard laat je zien dat die indicator niet standaard zichtbaar hoeft te zijn. Het is continu in ontwikkeling."

Door KIK-V komt het ministerie intensief met het veld in gesprek over de waarde van kwaliteitsinformatie, merkte Rick Hagelstein, plaatsvervangend programmamanager Thuis in het Verpleeghuis bij VWS, op. Hij noemde dat positief. Johan Ulenkate, seniorbeleidsmedewerker bij de Directie Langdurige Zorg, deelde die constatering.

Zorgorganisatie Aafje
Zorgorganisatie Aafje

Liever 1 dan 100 keer aanleveren

Directielid Frits van der Velden legde uit dat het traject van KIK-V ook andere trajecten rondom eOverdracht (elektronische overdracht van cliëntgegevens tussen zorginstellingen) versterkt. Zo blijkt het gebruik van zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) goede aanknopingspunten te bieden. "ZIB’s bieden een mooie basis."

Hij signaleerde daarbij ook een ‘opletter’: "Je levert liever 1 dan 100 keer gegevens aan. Maar allemaal gegevens bij elkaar hebben vraagt ook om oplettendheid in het kader van de AVG en andere privacyvraagstukken." De dubbele vergrijzing in Nederland en de schaarste van zorgpersoneel maken het stroomlijnen van dit soort processen wel urgent, zei hij. "Het is goed om daaraan via KIK-V een bijdrage te leveren."

De inspanningen van Aafje kregen welgemeende complimenten aan het einde van de presentatie. Hagelstein van VWS: "Een van de doelstellingen van KIK-V is om door middel van kwaliteitsinformatie te leren wat beter kan. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe jullie dat doen." Ulenkate verwoordde het zo: "Jullie zijn diep en authentiek gemotiveerd. De gedachte achter KIK-V is stevig verankerd, daar hoeft niemand jullie van te overtuigen."

Over zorgorganisatie Aafje

  • Biedt thuiszorg, wonen met zorg en behandeling, revalidatie, huishoudelijke hulp. 
  • Bedient een werkgebied bestaande uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Rhoon en Poortugaal. 
  • 6000 aantal medewerkers.
  • Beste werkgever 2019-2020.