"In een kennissessie kun je meeliften op kennis van de ander"

Om zorgaanbieders te ondersteunen bij de implementatie van de Afsprakenset organiseert KIK-V een aantal reeksen van kennissessies voor zorgaanbieders. Deze bestaan uit 4 opeenvolgende online bijeenkomsten. De doorlooptijd is enkele maanden. Zorgaanbieders krijgen in een kleine groep gezamenlijk ondersteuning bij de implementatie van KIK-V.

Zelfscan invullen

Voorafgaand aan de kennissessie vullen zorgaanbieders een zelfscan in. Daarna ontvangen zij een startdocument. Dit document geeft ze richting voor de implementatie.

In de kennissessies wisselen zorgaanbieders onderling ervaringen uit en leren van elkaar. Zorgaanbieders helpen elkaar op een pragmatische manier hoe zij aan de slag kunnen gaan.

KIK-V Oudere meneer met rollator en zorgmedewerkster in een verpleeghuis

Praktische tips uitwisselen

Implementatieadviseur Vera Verweij, die samen met collega’s de kennissessies begeleidt, licht toe: "Ik zie dat zorgaanbieders soms hele praktische tips uitwisselen over hoe zij een applicatie hebben ingericht. Het leuke aan de kennissessies is dat er een gemêleerd gezelschap is bestaande uit verschillende functionarissen van meerdere zorgaanbieders. Daardoor is brede kennisdeling mogelijk. Zo nemen zowel kwaliteitsadviseurs, informatieanalisten als applicatiebeheerders deel aan de sessies, met ieder hun eigen achtergrond. Als zorgaanbieder kun je meeliften op de kennis van de ander over de vastlegging en het gebruik van kwaliteitsgegevens in de organisatie."

Tijdens de bijeenkomsten neemt KIK-V u mee in de implementatiestappen. In het proces helpen we u met formats en tools.

Data startbijeenkomsten:

Voorafgaand aan de eerste kennissessie vult een zorgaanbieder de zelfscan in. 

Doelgroep: kwaliteitsadviseur, applicatiebeheer (HR-systeem). Deelname is kosteloos. Wilt u aan de kennissessies deelnemen? Dan kunt u zich aanmelden via infokikv@zinl.nl.