"Mijn oproep aan zorgaanbieders: verdiep je in KIK-V"

Met 3 informatiebijeenkomsten van CZ zorgkantoor is in de bekendheid van KIK-V weer ‘een mooie slag’ gemaakt. De bijeenkomsten waren bedoeld voor (medewerkers van) zorgorganisaties en was samen met het Programma KIK-V georganiseerd. Er namen in totaal 73 organisaties in de verpleeghuiszorg aan deel. Ook brancheorganisaties waren aanwezig. Senior zorginkoper V&V van CZ zorgkantoor, Sanne van Aarle, blikt terug.

Sanne van Aarle van CZ
Sanne van Aarle van CZ

Hoe is CZ zorgkantoor bij KIK-V betrokken?

"Als zorgkantoren zijn wij sinds de start, zo’n 3 jaar geleden, bij het Programma KIK-V betrokken. Het is onze rol om kwaliteitsinformatie inzichtelijk te maken en met behulp daarvan de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Daar is landelijk 2,1 miljard euro kwaliteitsbudget voor beschikbaar. Zorgorganisaties moeten hiervoor plannen maken, bijvoorbeeld over de inzet van personeel. De verantwoording over hoe je dat geld uitgeeft, moet goed zijn. Maar die moet ook kunnen plaatsvinden op een manier die de administratieve lasten voor zorgorganisaties beperkt. Andere ketenpartijen hebben eenzelfde rol als wij en vragen ook kwaliteitsinformatie uit; ieder op zijn eigen manier, met eigen definities en op verschillende momenten. Om de administratieve lasten voor zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden werken we samen."

Waarom hebben jullie de informatiebijeenkomsten georganiseerd?

"Op 1 januari hebben de ketenpartijen een convenant getekend. Daarin is afgesproken dat we vanaf 1 juli de uitvraag van kwaliteitsinformatie zullen doen overeenkomstig de Afsprakenset KIK-V. Er is al het een en ander gedaan aan informatievoorziening richting zorgaanbieders, maar nog lang niet iedereen weet wat KIK-V is. Vanuit onze rol wilden wij daarin ook iets betekenen."

Hoe hadden jullie het aangepakt?

"Het waren digitale bijeenkomsten, waarin we uitleg hebben gegeven over wat KIK-V is en hoe de stappen naar implementatie eruit kunnen zien. De bijeenkomsten waren regionaal, zodat zorgaanbieders elkaar eventueel kunnen opzoeken en van elkaar kunnen leren. Doel was vooral om meer bekendheid aan KIK-V te geven en uit te leggen wat het programma inhoudt. De 73 zorgorganisaties die deelnamen, waren vooral aanbieders die er nog weinig van wisten of er nog weinig mee hadden gedaan."

Hoe waren de reacties?

“Wisselend. Sommige zorgorganisaties waren heel positief over de informatie en vonden het fijn dat we het hadden georganiseerd, ze konden het programma nu beter plaatsen. Andere waren kritisch en vroegen: wat gaat dit voor mijn organisatie betekenen?”

Wat was jullie antwoord daarop?

“De ene organisatie is verder met informatisering dan de andere. KIK-V biedt ondersteuning voor al die verschillende stadia. Voor elke zorgaanbieder is het goed om te weten: waar sta ik? Zo’n analyse kan worden uitgevoerd met behulp van de Zelfscan. Mijn oproep aan zorgaanbieders is: verdiep je in KIK-V. Bekijk – op deze website – wat het programma inhoudt en vraag de Zelfscan aan. Die geeft je een beeld van de impact en de meerwaarde die KIK-V voor je organisatie kan hebben. Vervolgens bepaal je zelf welke stappen je zet, maar dan weet je in ieder geval waar je staat.”

Wat betekent KIK-V voor jullie zelf eigenlijk?

"Wij gaan onze uitvragen met ingang van 1 juli ook overeenkomstig de Afsprakenset doen. Dat betekent onder meer dat we zorgorganisaties niet meer ‘zomaar’ om informatie kunnen vragen. Dat heeft onder andere consequenties voor onze processen, onze informatiesystemen en voor de werkwijze van onze zorginkopers. Die impact op de bedrijfsvoering analyseren wij zelf ook ieder half jaar en dat is heel waardevol."