Elke aanbieder kan de voordelen van KIK-V ervaren

‘KIK-V is voor iedereen’, zo benadrukken de implementatieadviseurs van het programma KIK-V keer op keer tijdens informatiebijeenkomsten. Dat komt omdat verpleeghuizen kunnen meedoen op een manier die aansluit bij hun informatiseringsgraad.

Informatie-uitwisseling wordt meer voorspelbaar

De werkwijze KIK-V komt er in de kern op neer dat landelijke ketenpartijen hun periodieke uitvragen steeds meer gaan baseren op gegevens die aanbieders van verpleeghuiszorg al in huis hebben. De afspraken die zij hierover hebben gemaakt, zijn vastgelegd in de Afsprakenset KIK-V. Hierdoor ontstaat er een zekere voorspelbaarheid in de uitvragen en kunnen zorgaanbieders hun applicaties en registraties optimaal gaan gebruiken om de benodigde gegevens (de Aanbiedergegevensset KIK-V) samen te stellen en de kwaliteitsindicatoren te berekenen. Zowel de kwaliteit van de data als de automatisering wordt zo verbeterd. Dat leidt ertoe dat aanbieders minder handmatig uitzoekwerk hebben en draagt daarmee bij aan administratieve lastenverlichting.

KIK-V Het vraag en antwoordspel (met afsprakenset) - illustratie
Beeld: ©Michel Henry, Lost Lemon

Grote verschillen in datamanagement

Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgaanbieders hun applicaties hebben ingericht en gebruiken. Een zorgaanbieder die gegevens continu in zijn processen registreert volgens vaste definities zal de Aanbiedergegevensset KIK-V daarom eenvoudiger kunnen samenstellen dan een aanbieder die dat niet of minder doet. Een intern datawarehouse of BI-tooling (business intelligence) is niet noodzakelijk, maar ervaring ermee helpt wel bij de implementatie van KIK-V. In zo’n BI-omgeving kunnen gegevens eenvoudiger worden bewerkt en indicatoren worden berekend.

Steeds meer organisaties werken al aan vaste definities en de ontwikkeling van een BI-omgeving. Kwalitatief goede data in combinatie met BI-tooling is namelijk voor veel zorgaanbieders dé manier om strategischer te sturen op financiële en inhoudelijke vraagstukken. Bij die ontwikkeling sluit KIK-V aan.

Geautomatiseerd aanleveren van informatie

Om KIK-V te implementeren richten zorgaanbieders zich op de datakwaliteit in hun interne processen. Met softwareleveranciers werkt programma KIK-V samen aan netwerktechnologie om de beschikbaarstelling van informatie naar de landelijke ketenpartijen verregaand te automatiseren.

Om daarmee een start te kunnen maken stelt programma KIK-V begin 2022 de KIK-Starter-tool beschikbaar. De tool is bruikbaar voor de aanlevering van de kwaliteitsindicatoren over 2021. De tool ondersteunt zorgaanbieders bij de aanlevering van kwaliteitsinformatie vanuit hun eigen bronsystemen naar de landelijke ketenpartij.

Een belangrijke voorwaarde om hiervan gebruik te kunnen maken is dat zorgaanbieders hun datakwaliteit zodanig op orde hebben dat zij in staat zijn om gebruik te maken van de referentieontwerpen die door programma KIK-V zijn ontwikkeld.

Ondersteuning beschikbaar

Een deel van de zorgaanbieders zal geen gebruik kunnen maken van de KIK-Starter-tool, bijvoorbeeld omdat hun datakwaliteit nog onvoldoende is of de expertise ontbreekt om de referentieontwerpen te gebruiken. Voor deze aanbieders blijft voorlopig de mogelijkheid bestaan om informatie aan te leveren op de manier zoals dat tot nog toe gebeurde.

Programma KIK-V organiseert kennissessies en biedt deze zorgaanbieders hulpmiddelen om hun datakwaliteit te verbeteren. Met deze combinatie ondersteunt het zorgaanbieders om de gegevens voor de Aanbiedergegevensset KIK-V te inventariseren en de indicatoren te berekenen.

Op deze manier kunnen zorgaanbieders toch al de baten ervaren van de voorspelbaarheid van informatie-uitvragen die het gevolg is van de Afsprakenset KIK-V. Het geeft ook een impuls aan de verbetering van het interne datamanagement. Bovendien draagt betere datakwaliteit bij aan de interne samenwerking en het van elkaar kunnen leren.

Welke voordelen betere datakwaliteit biedt, was eerder al te horen in het gesprek dat wij hadden met Karin Kortekaas van Omring.

Eenduidigheid in definities betekent grote winst voor de kwaliteit van data – Karin Kortekaas, Omring

Begin nu

Wilt u weten wat voor uw organisatie de beste route naar KIK-V is? Nú beginnen betekent dat u bij de aanlevering van de kwaliteitsindicatoren over 2021 de baten van KIK-V al kunt ervaren.

Neem contact op met een van onze implementatieadviseurs via infokikv@zinl.nl of vul direct de zelfscan in.