Voordelen van KIK-V: Re-use, reduce, recycle

Wat is KIK-V en wat kan je ermee? KIK-V staat voor Keteninformatie Kerngegevens Verankeren, Versnellen, Verdiepen, Verbreden, maar wat is de achtergrond van het programma, wat behelst het, wie zijn erbij betrokken? En last but not least: waarom zou een zorgaanbieder zich erbij willen aansluiten? Angeline Ackermans, senior beleidsadviseur van de BVKZ, en Floris Geessinck, informatiemanager bij zorgorganisatie Marga Klompé, vertellen over hun ervaring.

Slimmer gebruikmaken van wat er al is

“Reduce, re-use, recycle”, antwoordt Angeline Ackermans als haar wordt gevraagd wat zij voor zorgaanbieders de meerwaarde van het programma vindt. Want, legt ze uit: slimmer (her)gebruik van gegevens die een zorgorganisatie al vastlegt, verbeterd datamanagement en gevorderde techniek bij het ontsluiten van die data leveren tijdwinst op, én een betere kwaliteit.

“Het is absoluut een goed streven om informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever te maken. Dat geldt voor alle partijen. Niemand zit te wachten op extra administratieve lasten, gegevens dubbel aanleveren of onbetrouwbare, niet-actuele informatie. Dus: reduce. Waar we uiteindelijk heen willen is een eenmalige aanlevering van kwaliteitsinformatie waar iedereen mee uit de voeten kan, meervoudig gebruik van gegevens: re-use.  Onze hoop is dat het programma katalyserend gaat werken zodat het ook toepasbaar wordt voor andere sectoren: recycle.”

Iedereen kan aanhaken

De methodiek van KIK-V is voor alle verpleeghuiszorgorganisaties relevant. Dat is niet omdat per vandaag alles zo drastisch verandert dat zij zonder KIK-V geen data meer kunnen aanleveren. KIK-V is relevant omdat organisaties, ter voorbereiding op een nieuwe werkwijze, hun gegevens al beter kunnen gaan vastleggen en organiseren. Dat is nuttig en nodig voor intern overzicht en sturing op kwaliteit. Met behulp van de zelfscan van KIK-V kunnen organisaties hun ontwikkeling op gebied van data- en informatiemanagement in kaart brengen. Adviseurs van KIK-V bieden hulp op maat bij de implementatie.

Nadenken over eigen processen

De Achterhoekse zorgaanbieder Marga Klompé pakt de implementatie samen met drie collega-instellingen in de regio aan. Floris Geessinck vertelde aan de toehoorders: “Mijn advies aan zorgaanbieders is om ervoor te zorgen dat je de zelfscan zo goed mogelijk invult. Wij hebben er uiteindelijk ook een applicatiebeheerder bij betrokken. De zelfscan geeft inzicht in hoe je organisatie ontwikkeld is op vier onderdelen. Het helpt om een stap te zetten richting – meer – datagedreven werken."