Van Assen (Zorgkantoor DSW): ‘Datagedreven werken staat hoog op onze agenda, KIK-V geeft daar een boost aan’

Als ketenpartij in het KIK-V-programma moeten zorgkantoren hun gegevensuitvraag gaan stroomlijnen. Tegelijkertijd hebben ze er baat bij als de data van de door hen gecontracteerde zorgaanbieders van goede kwaliteit zijn. Daarom was Daan van Assen, beleidsmedewerker bij Zorgkantoor DSW, graag bereid om tijdens een regionale KIK-V-startbijeenkomst aan zorgaanbieders uit te leggen welke voordelen DSW in het programma ziet.

Daan van Assen
Daan van Assen van Zorgkantoor DSW

Administratieve lasten

Omdat Zorgkantoor DSW relatief klein is met één zorgkantoorregio, heeft Daan een gevarieerde portefeuille. Al geruime tijd houdt hij zich bezig met kwaliteitsinformatie, onder meer in het project Inkopen op kwaliteit van de gezamenlijke zorgkantoren. Daar hoorde hij voor het eerst over KIK-V. ‘Het programma is een goede aanvulling op waar wij al mee bezig zijn’, legt hij uit. ‘Bij DSW staat datagedreven werken hoog op de agenda en KIK-V helpt ons en zorgaanbieders om daar nog bewuster over na te denken en meer mee te gaan doen.’

Volgens Daan kan KIK-V het datagedreven werken een ‘boost’ geven. ‘Organisaties verzamelen data, maar daar is nog meer uit te halen, denk ik. Data zeggen iets over de kwaliteit van organisaties en laten ze zien op welke aspecten ze die kunnen verbeteren. Dat geldt niet alleen voor zorgaanbieders, maar ook voor onszelf.’

Daarnaast helpt KIK-V om de administratieve lasten terug te dringen, vindt Daan. ‘Zorgaanbieders hoeven informatie maar één keer, op een vooraf afgesproken manier, aan te leveren. Alle geautoriseerde ketenpartijen kunnen hier vervolgens gebruik van maken. Dat is een veel efficiëntere manier van werken dan wanneer elke ketenpartij een eigen informatieuitvraag doet. Een uitvraag bovendien waarin ongeveer hetzelfde wordt gevraagd, maar vaak nét iets anders.’

Eenduidigheid

Groot voordeel van KIK-V vindt Daan dat het programma eenduidigheid over begrippen en definities schept. ‘De data zijn hierdoor van betere kwaliteit. Vergelijken wordt eenvoudiger als je het allemaal over hetzelfde hebt. Daardoor krijgen zorgaanbieders beter zicht op hun kwaliteit en wij op die van hen.’

Dat biedt DSW onder meer de gelegenheid om partijen met elkaar te verbinden. ‘Scoort een zorgaanbieder bijvoorbeeld hoog op de indicator decubitus, dan kan je hem in contact brengen met een zorgaanbieder die daar juist laag op scoort. Data op zich zeggen niet zoveel, je moet ze interpreteren in hun context en die kan voor elke zorgaanbieder anders zijn. Maar data bevorderen wel het gesprek over de inhoud, over de kwaliteit. En dat is wat het zorgkantoor en zorgaanbieders als gemeenschappelijk doel hebben: de beste zorg voor cliënten in de regio bieden.’

Huiswerk

Uit de startbijeenkomst nam Daan zelf ook huiswerk mee. ‘Zorgaanbieders gaven aan dat ze er behoefte aan hebben om meer feedback van ons te krijgen op de data die zij aanleveren. Dat vond ik wel een eyeopener. KIK-V stelt ons in staat om dat beter te gaan doen.’

Het is niet het enige waar zijn eigen organisatie mee aan de slag moet. ‘Wij zullen onze gegevensuitvragen en informatiebehoefte in overeenstemming moeten gaan brengen met de afspraken binnen KIK-V en clusteren in een uitwisselprofiel van zorgkantoren.’

Op de vraag of hij daarvoor veel interne discussies zal moeten voeren, antwoordt hij: ‘Nee, want wij zijn al heel terughoudend in het uitvragen van gegevens. Bij elk beroep dat wij op onze zorgaanbieders doen, stellen we onszelf de vraag of we die informatie écht nodig hebben.’

Individuele keuze

Op de startbijeenkomst waren de zes zorgaanbieders met intramurale verpleeghuiscapaciteit uit de regio Westland-Schieland-Delfland aanwezig. Drie van hen zijn inmiddels met de Zelfscan aan de slag. Twee overwegen het en de zesde is er nog niet aan toe. Daan: ‘Het is een individuele keuze van zorgaanbieders op welk moment ze met KIK-V aan de slag gaan. Ze moeten er voldoende tijd en capaciteit voor hebben. De timing moet goed voor ze zijn.’

Hij vindt het positief als zorgaanbieders samen optrekken in het KIK-V-traject. ‘Ook al is hun informatiseringsgraad heel verschillend, toch kunnen ze veel van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Bijvoorbeeld in hoe ze hun organisatie zo kunnen inrichten dat de aansluiting op KIK-V en het opleveren van data soepel verlopen.’