‘Goede informatie stelt cliënten en naasten beter in staat om keuze te maken’

KIK-V draagt eraan bij dat er meer en meer eenduidige informatie over verpleeghuizen beschikbaar komt. Dat stelt cliënten en hun naasten beter in staat om de keuzes te maken die bij hen passen. Dat zei Nathalie Koopman namens Patiëntenfederatie Nederland (PFN), ze sprak op 11 oktober tijdens een online informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders.

KIK-V Informatiebijeenkomst

Aardig op stoom

Het programma KIK-V is aardig op stoom: veel zorgorganisaties zijn ermee bezig. De informatiebijeenkomst was bedoeld voor zorgaanbieders die dat nog niet zijn en meer willen weten over wat KIK-V voor hen kan betekenen. Waar staat KIK-V voor en wat hebben zij eraan? Hoe ziet de implementatie er voor hen concreet uit? Is het nodig om ver gevorderd te zijn met automatisering of maakt dat niet uit?

Over deze en andere vragen bogen zich kwaliteitsadviseurs, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden werkzaam in de verpleeghuissector. Zij werden bijgepraat door medewerkers van het KIK-V-programma, en door gastsprekers Nathalie Koopman en Sjouke Rijpma, adviseur kwaliteit en innovatie van de Friese woonzorgorganisatie voor ouderen, Noorderbreedte.

'Doe nu mee'

“Uiteindelijk willen we toegang hebben tot goede en relevante informatie. Cliënten en hun familie zoeken daarnaar, onder meer om hun keuzes op te baseren.” Voor Nathalie is het helder: KIK-V draagt eraan bij dat er meer en meer eenduidige informatie over verpleeghuizen beschikbaar komt. De Patiëntenfederatie ziet in KIK-V een goede kans om het cliëntperspectief beter te ‘voeden’ met wat mensen echt willen weten om een keuze te kunnen maken. De samenwerking tussen ketenpartijen en verbeteringen in het aanleverproces dragen daar in belangrijke mate aan bij. “Doe nu mee”, raadde zij haar toehoorders dan ook aan. “Maak nu gebruik van wat het KIK-V-programma je te bieden heeft, maak gebruik van het momentum.”

Kenissessies

Noorderbreedte is bezig met de implementatie van KIK-V. Sjouke Rijpma (adviseur kwaliteit en innovatie) belichtte KIK-V vanuit zijn perspectief als deelnemer. “Als organisatie zijn we bezig met datagedreven werken. Hoewel uit de KIK-V zelfscan bleek dat Noorderbreedte haar digitale kwaliteitsinformatieproces al redelijk goed op orde heeft, hebben we daar een behoorlijke ambitie in. KIK-V sluit daar goed op aan en geeft weer een impuls om verdere stappen te zetten.”

Noorderbreedte neemt deel aan de kennissessies die door KIK-V worden georganiseerd. Daarin implementeren zorgorganisaties stap voor stap de werkwijze KIK-V. Begonnen is met de uitvraag Personeelssamenstelling. Inmiddels is het programma uitgebreid naar de aanlevering van gegevens over de basisveiligheid, op termijn komen ook andere informatie-uitvragen in de verpleeghuissector aan de beurt. De implementatieadviseurs van KIK-V begeleiden de kennissessies en fungeren als vraagbaak voor de deelnemende organisaties.

Nuttig en Nodig

KIK-V is voor alle organisaties in de verpleeghuiszorg relevant. Door KIK-V kunnen zij een start maken met het beter vastleggen en organiseren van hun gegevens. Dat is relevant voor hoe er straks moet worden aangeleverd. Maar het datamanagement goed op orde hebben is vooral nuttig en nodig voor intern overzicht en sturing op kwaliteit.

De adviseurs van het KIK-V-programma kunnen daarbij helpen. Met behulp van de Zelfscan brengen organisaties hun ontwikkeling op gebied van data- en informatiemanagement in kaart. Op basis van de Zelfscan wordt bekeken welke ondersteuning de implementatieadviseurs kunnen bieden.

Meedoen?

Heeft u interesse in deelname aan KIK-V? Wilt u weten wat het voor uw organisatie kan betekenen? Maandag 6 december van 15:00 is er een nieuwe online informatiebijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden: