Inge Steinbuch (ActiZ): ‘Mooi om te zien hoe enthousiast deelnemers zijn over inzichten die KIK-V hen oplevert’

ActiZ is een van de ketenpartijen die deelnemen aan KIK-V. Bij de branchevereniging zijn zo’n 400 zorgorganisaties aangesloten die met 500.000 medewerkers ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. Manager Digitaal Denken en Doen Inge Steinbuch vertelt wat KIK-V voor ActiZ en haar leden kan betekenen.

Inge Steinbuch van branchevereniging ActiZ
Beeld: ©Norbert Waalboer fotografie
Inge Steinbuch van Branchevereniging ActiZ

ActiZ is vanaf het begin bij KIK-V betrokken. Waarom is dit programma belangrijk voor jullie?

‘Ons eerste doel is: administratieve lasten verminderen. Het kost zorgorganisaties nu veel tijd en energie om gegevens aan te leveren voor allerlei verplichte verantwoordingen en uitvragen. Door die beter op elkaar af te stemmen en het principe toe te passen van “eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik”, kan het een stuk eenvoudiger worden.'

'Gaandeweg zijn we erachter gekomen dat KIK-V ook bijdraagt aan een andere belangrijke ambitie. Het programma helpt zorgorganisaties om hun informatieprocessen beter te structureren. Dat is een belangrijke stap naar meer datagedreven werken, wat voor zorgorganisaties steeds belangrijker wordt. KIK-V sluit ook mooi aan op de ActiZ-visie Digitaal denken en doen.’

Wat is er al bereikt?

‘Een heel belangrijk resultaat voor ons is dat we met alle betrokken partijen bindende afspraken hebben gemaakt over hoe we met informatie-uitvragen omgaan. Als uitvragende partijen zoals zorgkantoren, de NZa of het ministerie nieuwe informatie willen uitvragen, dan loopt dat voortaan via KIK-V en moeten ze dat eerdergenoemde principe toepassen. Zo staan we als sector sterker om nieuwe administratieve lasten te voorkomen.'

'Daarnaast is er een aantal succesvolle pilots uitgevoerd en zijn belangrijke bouwstenen opgeleverd, zoals de nulmeting die goed heeft laten zien waar knelpunten zitten.'

Een grote groep zorgorganisaties is al betrokken bij KIK-V. Wat is hun motivatie?

‘Het is mooi om te zien hoe enthousiast de deelnemende organisaties zijn over de inzichten die het hen oplevert. Bijvoorbeeld over hoe zij bestaande informatie- en bronsystemen, zoals het ECD en de personeelsadministratie, beter kunnen benutten en hoe zij processen rondom de gegevensaanlevering kunnen optimaliseren. De methodiek van KIK-V blijkt echt ondersteunend aan de ambities van organisaties op het gebied van datagedreven werken. Zo versterkt deelname aan KIK-V andere ontwikkelingen waar zij al mee bezig zijn. Net als bij veel zaken geldt ook hier dat de kosten voor de baten uitgaan. Het kost tijd om zaken op orde te brengen waar je later de vruchten van plukt.’

Wat zijn jullie verdere ambities met dit programma?

‘KIK-V is gestart met het stroomlijnen van de aanlevering van de kwaliteitsindicatoren en personeelsinformatie verpleeghuiszorg. De komende tijd zullen we vanuit KIK-V ook met andere gegevensgroepen aan de slag gaan, bijvoorbeeld over de organisatie en bedrijfsstructuur en financiële gegevens. Dat is een logische vervolgstap, omdat je verschillende soorten gegevens met elkaar in verband wilt kunnen brengen. Dat is belangrijk voor zorgaanbieders zelf en voor uitvragende partijen zoals de inspectie of de NZa. Gegevens over de personeelssamenstelling bijvoorbeeld wil je kunnen koppelen aan de locaties van een zorgaanbieder. Daarbij wil je ook weten welke zorg op die locaties wordt geleverd. We gaan de gegevensgroepen dus meer met elkaar in verband brengen.'

'Daarnaast richt het programma zich nu nog alleen op informatie over de verpleeghuiszorg. Maar de meeste ActiZ-leden zijn ook actief in andere domeinen, zoals de wijkverpleging. Het is daarom logisch de werkwijze van KIK-V op termijn te verbreden naar de hele VVT. Maar dat is meer een ambitie voor de langere termijn. We gaan nu eerst aan de slag met de nieuwe gegevensgroepen.’

Hoe wordt het perspectief van zorgorganisaties meegenomen in KIK-V?

‘Bij alles wat binnen het programma wordt ontwikkeld, wordt de inbreng van zorgorganisaties meegenomen. Dat gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een nulmeting waarin is gekeken hoe zij zaken hebben ingericht en via een inventarisatie van de softwarepakketten waarvan zij gebruikmaken. Zorgorganisaties worden ook betrokken bij de werkgroepen die bouwstenen voor KIK-V ontwikkelen. Daarnaast leveren de pilots natuurlijk veel informatie op over wat er nodig is om processen in de praktijk echt te verbeteren.'

'KIK-V betrekt overigens ook de softwareleveranciers. Zij zijn een belangrijke schakel om zorgorganisaties goed te ondersteunen.’ 

Welke ondersteuning is er voor aanbieders die met KIK-V aan de slag willen?

‘KIK-V organiseert kennissessies om zorgorganisaties te helpen bij de implementatie. Daarnaast is er de Zelfscan. Die geeft inzicht in de stappen die zij kunnen zetten om volgens de KIK-V-systematiek te gaan werken en laat zien wat dit oplevert. Via de website kunnen aanbieders bovendien alle informatie vinden die ze nodig hebben en zich aanmelden.’