Zorgkantoren Coöperatie VGZ informeert zijn zorgaanbieders over KIK-V

Zorgkantoren Coöperatie VGZ hield in november vier online informatiebijeenkomsten over KIK-V. 55 zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg namen eraan deel. “Interessant: bijna iedereen had al van het programma gehoord, of was ermee bezig”, zegt zorginkoper Langdurige zorg Nina van Ingen, die de bijeenkomsten organiseerde.

Nina van Ingen van Zorgkantoren Coöperatie VGZ
Nina van Ingen van Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Als een van de ketenpartijen ondertekende Zorgverzekeraars Nederland dit voorjaar de Afsprakenset. ZN is de belangenbehartiger van de zorgverzekeraars waar zorgkantoren onderdeel van zijn. Nina: “Daarmee heeft ook Zorgkantoren Coöperatie VGZ zich gecommitteerd aan een betere informatie-uitwisseling. Het idee van KIK-V spreekt ons aan. We krijgen van zorgaanbieders soms wel te horen dat ze de huidige manier van informatie uitvragen als een belasting ervaren.”

Goed gelukt

Met de bijeenkomsten heeft VGZ KIK-V een podium willen geven om het programma te presenteren en uit te leggen. “Dat is goed gelukt, zo kregen we na afloop terug”, zegt Nina. “De reacties over KIK-V zelf waren wisselend. Voor zorgaanbieders staat als een paal boven water dat er veel en heel verschillende uitvragen op ze afkomen en dat die beter gestroomlijnd moet worden. Maar ze willen ook meer weten over de inspanning en investering die implementatie van KIK-V van ze vraagt.”

Mooie handreiking

Hoewel de opkomst slechts een derde vertegenwoordigt van alle VGZ-zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg, is Nina tevreden over de opkomst. “November en december zijn drukke maanden voor zorgaanbieders, zeker nu, met alles wat er dankzij corona op ze afkomt.”

Positief vindt ze het daarom dat de presentaties van KIK-V werden afgesloten met het aanbod van de Zelfscan. “Dat is een mooie handreiking: vul ‘m in en kijk waar je organisatie staat. Expliciet werd erbij gezegd: het is geheel vrijblijvend, je bepaalt als zorgaanbieder zelf of je er vervolgens mee aan de slag gaat of niet. Van de aanbieders die dat hebben gedaan, krijgen wij in ieder geval wel terug dat KIK-V een impuls geeft aan hun digitalisering.”