Voorbereidingen voor brede toepassing KIK-V in volle gang

De ketenpartijen binnen het KIK-V-programma zijn begonnen om de werkwijze van KIK-V breder toe te passen, niet alleen binnen de verpleeghuiszorg maar ook in andere sectoren van de langdurige zorg. Rond de zomer moet het mogelijk zijn om dat bij een eerste aantal gegevensuitvragen in de praktijk te testen.

Bewoners verpleeghuis

Op dit moment wordt de KIK-V-werkwijze toegepast voor twee kwaliteitsindicatoren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: Veiligheid en Personeelssamenstelling. De werkwijze gaat ervanuit dat gegevens die zorgaanbieders al in hun processen registreren, worden hergebruikt om de uitvragen van ketenpartijen te beantwoorden. De ketenpartijen willen de werkwijze de komende jaren ook introduceren in andere processen, bijvoorbeeld rond de zorginkoop en rond de informatievoorziening voor cliënten. Ze willen de werkwijze tevens verbreden naar andere sectoren binnen de langdurige zorg.

Verkenningen

Naar enkele onderwerpen die de ketenpartijen belangrijk vinden, is in 2021 onderzoek gedaan. Doel daarvan was om te bepalen of verdieping en verbreding van de KIK-V werkwijze mogelijk is. Uit de verkenningen blijkt dat voor meerdere processen bepaalde gegevens steeds opnieuw worden uitgevraagd bij de zorgaanbieders. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over hun organisatie, bedrijfsvoering en personeel.

Afgesproken is om met die processen en die gegevens te starten. Met zorgaanbieders wordt dan gekeken of zij de uitvragen kunnen beantwoorden met behulp van één set gegevens uit hun informatiesystemen. Het gaat dan om gegevens die al worden geregistreerd in het kader van personeelsmanagement, bedrijfsvoering, cliëntdossiers of ten behoeve van de Belastingdienst en die zo worden hergebruikt.

Intensieve trajecten

In intensieve trajecten met de ketenpartijen worden de gegevensuitvragen op dit moment zodanig uitgewerkt dat de antwoorden kunnen worden gevonden in de gegevensset. Die set wordt gaandeweg opgebouwd vanuit de gegevens die bij zorgaanbieders al beschikbaar zijn. In de uitwerking wordt dat steeds geverifieerd bij zorgaanbieders, softwareleveranciers en experts. Zo wordt met de NZa bijvoorbeeld gekeken naar de opzet van een toekomstig kostenonderzoek, met de IGJ naar de informatie die nodig is voor toezicht en met zorgkantoren naar de uitvraag van informatie rond de inkoop en naar keuze-informatie voor cliënten. Dit laatste gebeurt in samenwerking met de Patiëntenfederatie.

Praktijktoetsen

Rond de zomer zullen praktijktoetsen met zorgaanbieders starten om de nieuwe gegevensuitvragen te testen. Wilt u nu al meer weten over de ontwikkelingen en hoe u zich erop kunt voorbereiden? Neem dan contact op via infokikv@zinl.nl.