Nieuwe uitlegvideo over Afsprakenset KIK-V

De KIK-V-manier van werken, waarbij gegevens bij de bronhouder blijven en alleen met gevalideerde vragen opgehaald kunnen worden, levert nog vaak vragen op. Waarom is deze manier van werken belangrijk? En hoe werkt het nu precies? Om antwoord te geven op deze vragen is er een uitlegvideo gemaakt.

Uitlegvideo Afsprakenset KIK-V

Indra Henneman, projectleider Afsprakenset, legt uit: ‘Onze communicatie was tot nog toe veelal gericht op de zorgaanbieder, maar het viel ons op dat er ook bij ketenpartijen vragen leven over de werkwijze van KIK-V. Daarom hebben we ervoor gekozen om een video te produceren die meer algemeen toelicht waarom ketenpartijen volgens de KIK-V-manier werken en hoe dit dan precies in zijn werk gaat.’

De video legt specifiek uit hoe gegevensuitwisseling volgens de KIK-V-methodiek verschilt van de huidige gegevensuitwisseling in de keten. Hiermee hoopt het programma meer informatie te kunnen verstrekken voor de ketenpartijen over de toekomstige gewenste situatie én de bijdrage die zij daaraan kunnen leveren. Toch is de video volgens Indra niet alleen voor ketenpartijen interessant. ‘Ook voor zorgaanbieders is het goed om te weten wat KIK-V nu precies inhoudt en wat deze werkwijze betekent voor de uitvragende partijen.’

Bekijk de video hier:

In het programma KIK-V werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen aan het stroomlijnen van de informatie-uitwisseling, aan de hand van een afsprakenset. Deze video legt uit waarom dat nodig is en wat het inhoudt. 

Nu vragen ketenpartijen zoals de zorgkantoren, de NZa, de IGJ en het Zorginstituut aan zorgaanbieders vooral om gegevens aan te leveren via centrale databases om zo het aantal uitvragen aan een zorgaanbieder te beperken.

Helaas sluiten deze centrale informatiebronnen niet altijd aan bij de behoeften van de ketenpartijen. Die hebben actuelere gegevens nodig of van een ander detailniveau.Soms zijn aanvullende gegevens nodig of veranderen behoeften door externe factoren. Het gevolg is: juist méér uitvragen aan de zorgaanbieder. 

En die had dat al zo druk! Tussen ketenpartijen is er weinig afstemming over deze uitvragen. De gegevens zijn, als appels en peren, onderling niet goed vergelijkbaar. Er zijn verschillen in definities en formaten, in uitvraagmomenten en in de periode waarover informatie wordt gevraagd. En dat leidt weer tot minder bruikbare informatie voor ketenpartijen.

Daarom streeft het programma KIK-V naar een nieuwe manier van gegevensuitwisseling. Hoe? Niet met één centrale database met alle informatie over de zorgaanbieders.

De oplossing ligt in het definiëren en samenstellen van een standaard gegevensset. Deze set bestaat uit gegevens die een zorgaanbieder al registreert in bestaande processen zoals voor het personeelsbeleid, de financiële bedrijfsvoering of cliëntondersteuning. De gegevensset staat bij de bronhouder, de zorgaanbieder zelf. Ketenpartijen baseren hun uitvragen alleen op deze gegevensset. In KIK-V-verband stemmen ze met elkaar af welke uitvragen dit zijn.

Het is gemakkelijk om nieuwe vragen toe te voegen als deze met de bestaande gegevensset beantwoord kunnen worden. De zorgaanbieder stelt uit de gegevensset de antwoorden samen en deelt alleen deze antwoorden met ketenpartijen. Omdat elke vraag wordt beantwoord met diezelfde gegevensset gaat de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de antwoorden omhoog. En de inspanning voor de zorgaanbieder blijft beperkt.

Meer weten? Kijk op onze website of mail met infokikv@zinl.nl.