KIK-V zet forse stappen met nieuwe releases

Op 6 oktober is de geheel vernieuwde KIK-V-Afsprakenset vastgesteld. Onder meer de beheerafspraken en de ontologie naar een zorgbrede toepassing zijn aangepast. Ook zijn afspraken toegevoegd over gegevensuitwisseling via datastations. Daarnaast is een nieuw uitwisselprofiel vastgesteld voor de aanlevering van indicatoren aan het Zorginstituut in het kader van het Openbaar Databestand (ODB). De releases kenmerken de verdiepende ontwikkeling van KIK-V voor de verpleeghuiszorg en de mogelijke bredere inzet van KIK-V.  

Nieuwe releases KIK-V

De 2.0 release van de Afsprakenset is grotendeels gevoed door opgedane ervaringen rond de ontwikkeling van nieuwe uitwisselprofielen (IGJ, NZa en Zorgkantoren). Zo zijn in het modeluitwisselprofiel onderwerpen geschrapt die niet werden gebruikt of dubbel waren. De Afsprakenset is aangevuld, onder meer met de uitwisselkalender: een tijdsoverzicht voor het  uitvragen van gegevens. Tevens is de modelgegevensset geactualiseerd en geschikt gemaakt voor bredere inzet dan alleen voor de verpleeghuiszorg.

Ook zijn er onderwerpen toegevoegd waar betrokken partijen behoefte aan hadden, bijvoorbeeld afspraken over contact als een zorgaanbieder niet kan aanleveren.

Uitwisselprofiel Zorginstituut aanlevering ODB

Het nieuwe uitwisselprofiel voor het aanleveren van de indicatoren van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg aan het Zorginstituut werd begin oktober ook in gebruik genomen. Het uitwisselprofiel bevat nu de berekeningen voor de indicatoren basisveiligheid en de technische uitwerking daarvan. Tevens is de mogelijkheid opgenomen om de indicatoren via de KIK-Starter aan te leveren. Deze mogelijkheid geldt voor zorgaanbieders die al met een datastation werken. Met het vernieuwde uitwisselprofiel kunnen zorgaanbieders ruim op tijd beginnen met de voorbereidingen voor het aanleveren van de indicatoren in 2023.


De meest actuele versie van de Afsprakenset vind je op het publicatieplatform.

Enkele begrippen uitgelegd

Meer weten over KIK-V? Neem contact op via infokik-v@zinl.nl of het contactformulier.