Handreiking InZicht en KIK-V beschikbaar

Sinds medio januari is de aangekondigde Handreiking Integrale benadering InZicht en KIK-V regio Achterhoek te gebruiken. De Handreiking helpt om beschikbare gegevens beter te benutten en efficient samen te werken in regionaal verband. De achtergronden en praktische adviezen in de Handreiking zijn gebaseerd op praktijkervaringen in de regio Achterhoek.   

De handreiking is gericht op bestuurders, projectleiders, kwaliteitsfunctionarissen en informatiemanagers die betrokken zijn bij Inzicht en/of KIK-V. Enerzijds gaat het document in op  gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en burgers (primair gebruik van de gegevens). Daarnaast richt de handreiking zich het uitwisselen van gegevens voor bijvoorbeeld onderzoek, beleidsvorming, richtlijnentoetsing en verantwoording (secundair gebruik van de gegevens).

De scope van de Handreiking is de langdurige ouderenzorg, en  dan specifiek op het snijvlak van InZicht en KIK-V. De Handreiking geeft tal van mogelijkheden om meer samenhang aan te brengen tussen deze programma’s. Het is daarnaast eenvoudig om deze Handreiking te vertalen naar andere zorgprogramma’s of relevante ontwikkelingen. Denk aan een koppeling met het actieprogramma iWlz en/of de verbreding van KIK-V naar bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg en de GGZ.

Download hier de Handreiking Integrale benadering InZicht en KIK-V regio Achterhoek.