Digitalisering in de zorg vraagt om regionale samenwerking

Peter Doorlag is chief information officer bij KwadrantGroep in Friesland. Hij volgt met veel interesse de digitalisering van de zorg. “KIK-V gaat ons helpen bij de grote vraagstukken van dit moment. We zullen echt anders moeten gaan werken, ook op het gebied van gegevensuitwisseling.”

Interview KwadrantGroep

KwadrantGroep is een grote VVT-organisatie. Hoe gaan jullie om met uitdagingen zoals personeelstekorten en vergrijzing?

We hebben inderdaad een behoorlijk omvang: in totaal circa 130 locaties, 6000 medewerkers en 14.000 cliënten. Net als vrijwel iedere zorgorganisatie heeft Kwadrantgroep te maken met  de uitdagingen van deze tijd. We ontkomen er niet aan om te gaan werken met nog meer standaarden. Ook verbinding met andere zorgaanbieders is nodig. Anders blijven we los van elkaar het wiel uitvinden.

Wat betekent KIK-V voor jou?

Het programma is voor mij een steun in de rug op weg naar betere gegevensuitwisseling. Het bestuur van Kwadrant ziet dat ook zo en kiest naast KIK-V voor het programma InZicht om gegevens efficiënter te delen. Samen met een groep bussines analisten werk ik nu de business case voor KIK-V uit. Ondertussen nemen we collega’s in organisatie zoveel mogelijk mee. Zij moeten er tenslotte in de praktijk mee gaan werken. 

Heeft KwadrantGroep vanwege zijn omvang ook een voortrekkersrol in jullie regio?

Verbinding met andere zorgaanbieders is een voorwaarde voor succes, en daar voelen we ons verantwoordelijk voor. Je hebt elkaar nodig. We organiseren daarom regionale bijeenkomsten zodat iedereen kan aanhaken en niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Zonder verplichtingen overigens. Iedere zorgaanbieder bepaalt zelf zijn tempo en prioriteiten bij het implementeren van KIK-V.

Betrekken jullie de koppeling met InZicht daarbij?

Dat klopt, dat benadrukken we ook. Daarnaast gaat het erom dat ook andere zorgdomeinen meegaan in de architectuur van deze programma’s: de Wijkzorg, GGZ en Gehandicaptenzorg. Als alles goed op elkaar aansluit gaat het veel opleveren, ook in regionaal verband.