Manifest KIK-V zorgt voor versnelling, verdieping en verbreding

Ketenpartijen in de verpleeghuissector, verenigd in het programma KIK-V, hebben in een gezamenlijk manifest hun ambities vastgelegd om het datagedreven werken en het verminderen van administratieve lasten te bevorderen. Op basis van drie pijlers - versnellen, verdiepen en verankeren - schetst het manifest de plannen voor de komende periode. Hiermee concretiseren de ketenpartijen hun overkoepelend streven om alle reguliere informatie-uitvragen binnen de verpleeghuissector in de toekomst via de KIK-V-systematiek te laten verlopen.

Patiëntenfederatie Nederland, brancheorganisatie ActiZ en zorgaanbieders, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren en Zorginstituut Nederland werken, sinds 2018, binnen het Programma KIK-V aan het verbeteren van de informatie-uitwisseling over de verpleeghuiszorg. Dit doen zij met financiering en ondersteuning van het Ministerie van VWS. Het Zorginstituut faciliteert het programma.

Manifest

De Ketenpartijen hebben het manifest opgesteld om de ambities verder te concretiseren en aan te scherpen. Het manifest is geformuleerd rond drie pijlers:

  1. Versnellen: de ketenpartijen maken in 2023 afspraken om álle ketenpartijen en zorgorganisaties in de verpleeghuissector te verbinden aan KIK-V.
  2. Verdiepen: uitbreiden van de modelgegevensset* KIK-V met andere gegevensgroepen waaronder cliëntkeuze-informatie en (bedrijfsvoering)informatie ten behoeve van kostenonderzoek en toezicht. Deze trajecten worden in 2023 afgerond.
  3. Verbreden: verkennen of KIK-V ook meerwaarde heeft voor de hele VVT-sector, gehandicaptenzorg en de langdurige GGZ. De resultaten zullen medio 2023 bekend zijn en de basis vormen voor de besluiten over de verbreding, het tempo en de fasering daarvan.

Minder administratieve lasten

KIK-V is een programma dat zorgorganisaties helpt bij het verbeteren van de informatie-uitwisseling door deze te optimaliseren en gegevens beter vergelijkbaar en herbruikbaar te maken. Bijvoorbeeld door ketenpartijen die geregeld gegevens uitvragen, zoals het Zorginstituut, ZN, IGJ en NZa, hun informatievragen over bedrijfsvoerings– en kwaliteitsonderwerpen op elkaar te laten afstemmen. Maar ook door te stimuleren dat ketenpartijen uitgaan van de gegevens die zorgorganisaties zelf al vastleggen en gebruiken.

De ketenpartijen willen daarnaast met behulp van KIK-V de administratieve lasten verminderen. Door slimmer gebruik te maken van data en ICT-technologie kan bijvoorbeeld de rapportage en verantwoording aan externe organisaties worden vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging geldt ook voor interne rapportage bij de zorgaanbieder.

Beantwoorden van vragen kost minder tijd

Inmiddels implementeren 125 zorgorganisaties de ontwikkelde KIK-V systematiek. Zij krijgen ondersteuning via een breed aanbod aan advies, tools en supportmogelijkheden. De veertig koplopers, zorgorganisaties die vooroplopen met de implementatie van de KIK-V, zijn enthousiast over het effect. Ze zijn niet alleen minder tijd kwijt aan het beantwoorden van informatie-uitvragen. Ook krijgen ze meer grip op de eigen data en versterkt KIK-V de gewenste beweging naar datagedreven werken.

Vergroot afbeelding Ketenraad
V.l.n.r: Rick Hagelstein (VWS), Dirk Wolbers (DSW), Erwin Bomers (Marga Klompé), Tom Schoen (Patiëntenfederatie), Petra van Tiggelen (ActiZ), Rob Schuitema (IGJ), Cameron Beckx (Zorginstituut), Ineke van der Voort (Zorginstituut), Suzan Orlebeke (VWS), Margje Mahler (Zorggroep Apeldoorn), Tiana van Grinsven (voorzitter Ketenraad), Wim Sijstermans (NZa), Jojet Staal (ZN), Frank Hagelstein (ActiZ)