Zorg & ICT: In charge of the future

“Een geslaagd debuut en een goede manier om uit te dragen dat KIK-V klaar is voor de toekomst.” Zo omschrijft Joost Wildenberg, projectleider implementatie KIK-V,  de deelname van KIK-V aan de Zorg & ICT-beurs in Utrecht. Tijdens de Dutch Health Week was de beurs van 13 tot en met 15 juni te bezoeken. De stand van KIK-V werd bemand door diverse betrokkenen, zoals zorgaanbieders, DaaS-leveranciers en programma-adviseurs. Een mix die goed aansloot op de brede informatiebehoefte van de bezoekers.

Zorg & ICT impressie

Zorg & ICT is het grootste Health Tech Event van Nederland. Het is de plek waar professionals en organisaties uit de zorg en life sciences elkaar jaarlijkse ontmoeten en kennis uitwisselen. Met het 2023 hoofdthema ‘In charge of the future’ was er dit jaar veel aandacht voor de databeschikbaarheid en zorg op afstand.

Talkshow

Behalve via een-op-een gesprekken in de KIK-V stand, konden bezoekers zich ook op andere plekken laten informeren over KIK-V. Bijvoorbeeld tijdens de talkshow Databeschikbaarheid: en hoe dan?  Onder leiding van Sylvia Veereschild, specialist digitale gegevensuitwisseling gezondheidszorg, spraken deskundigen over de grote thema’s rond de zorg van morgen. Indra Henneman, projectleider Afspraken bij KIK-V, gaf het publiek een kernachtige toelichting op het programma en het toekomstige belang ervan.

Aansluiten op de praktijk

Ook tijdens speciale KIK-V-sessies op de drie beursdagen kwamen bezoekers meer te weten over het programma. Wim Sijstermans, bestuurslid van de NZa en lid van de Ketenraad KIK-V, lichtte tijdens de eerste sessie toe dat de NZa veel aanbiedergegevens over bedrijfsvoering en de personeelssamenstelling nodig heeft om de tarieven zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de zorg. Hij benadrukte dat KIK-V niet alleen leidt tot efficiëntie, verlaging van administratieve lasten en beter vergelijkbare gegevens. Maar dat KIK-V ook een hulpmiddel is om datagedreven te kunnen sturen en om te voldoen aan actuele wet- en regelgeving.

Regionale implicaties

Tijdens de sessie op de tweede beursdag stond Teun Koldeweij, Data Scientist bij zorginstelling Marga Klompé, stil bij de praktische betekenis van de KIK-V-implementatie voor een zorginstelling. Hij lichtte toe hoe KIK-V in de Achterhoek de basis vormt voor de Geïntegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek (GERDA). Deze infrastructuur bewerkstelligt efficiënte en automatische gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen, huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg in de regio.

Ketenpartijen aan zet

Tiana van Grinsven, voorzitter van de Ketenraad KIK-V en bestuurder van zorginstelling De Zorgcirkel, verzorgde op donderdag de laatste sessie. Ook zij focuste op KIK-V als middel om data op orde te brengen, en - datagedreven – samen te werken. Ze benadrukte dat het programma goed op stoom is en dat de bal nu bij de ketenpartijen ligt. “Als zij de nodige stappen zetten en hun interne processen geschikt maken voor de implementatie van KIK-V, kan het programma succesvol versnellen, verdiepen en verbreden.”