Klaar voor KIK-V? Ontdek het met de zelfscan

Al ruim 130 zorgaanbieders hebben in twee jaar tijd de KIK-V zelfscan gedaan. De zelfscan, de eerste stap naar implementatie van de KIK-V-werkwijze, geeft inzicht in de impact die werken met KIK-V kan hebben voor jouw zorgorganisatie. Het animo voor de zelfscan is veelbelovend, vindt Laura Nagel, een van de implementatieadviseurs van KIK-V. Ze vertelt over de laagdrempelige, leerzame aanloop die de zelfscan biedt.

zelfscan

Zorgaanbieders  die overwegen om te beginnen met KIK-V,  kunnen vrijblijvend de zelfscan invullen. Door het invullen van 28 scorevragen breng je  in kaart  hoe het ervoor staat met de datakwaliteit binnen de organisatie en in hoeverre er al sprake is van datagedreven werken. Ook geeft de zelfscan inzicht in hoe het ervoor staat met huidige processen, informatiebeveiliging en registratie- en aanlevertechniek.

Multidisciplinair

Het invullen van de scorelijst duurt gemiddeld drie kwartier en vergt geen voorbereiding. Laura adviseert wel om de zelfscan in te vullen in samenspraak met verschillende experts, zoals een HR-professional, een controller of applicatiebeheerder, en iemand die betrokken is bij het aanleveren van gegevens. “Het invullen van de scorelijst leidt vaak tot zinvolle discussies, en het verloopt efficiënter als er direct meerdere experts bij betrokken zijn.”

Gerichte terugkoppeling

Na ontvangst van de ingevulde zelfscan, analyseert het KIK-V-team de resultaten. Dit leidt tot een startdocument met inzichten over gegevensbeheer en bedrijfsvoering, en specifieke adviezen over het starten met KIK-V. “We organiseren altijd een adviesgesprek met de betreffende zorgaanbieder om onze analyse toe te lichten en vragen te beantwoorden.  Als de zorgaanbieder vervolgens besluit om te starten met  de implementatie met KIK-V,  dan ondersteunen wij  bij het verdere proces”. Inmiddels hebben 62 organisaties de stap gezet naar daadwerkelijk implementatie van KIK-V.

Score

Uit de zelfscans die Laura tot dusver heeft geanalyseerd valt op te maken dat zorgaanbieders hun mate van datagedreven werken licht overschatten. “Als we met de teams de zelfscan doornemen, blijkt regelmatig dat er veel ambities zijn om datagedreven te werken, maar in de praktijk gebeurt het minder dan de zorgaanbieders zouden willen. Dat is voor ons een aanknopingspunt om te praten over de mogelijke bijdragen van KIK-V aan die ambities. En als een zelfscan aantoont dat de organisatie weinig overzicht heeft van de processen, dan staan we daar uitgebreid bij stil.  Voor organisaties is dat vaak al waardevol, nog los van de implementatie van KIK-V.”

Na de zelfscan en het adviesgesprek kunnen zorgorganisaties deelnemen aan een  startbijeenkomst. Laura, of een van haar drie collega’s, is vanaf dat moment hun vaste KIK-V-adviseur en -begeleider.  

Wat het voor zorgaanbieders betekent, en ik denk dat we daar ook met de proefimplementaties tegenaan gaan lopen, is dat er organisaties op een verschillend ontwikkelingsniveau zijn. De een heeft alles gedigitaliseerd en een ander zal nog veel meer handmatige tellingen doen. Dus dat zijn grote verschillen.

Daarnaast werken zorgaanbieders in verschillende systemen dus dat maakt ook de implementatie best wat lastiger. Dat zal vast nog wel wat voorbereidingstijd vragen. Voor zorgkantoren maar ook voor andere partijen die informatie opvragen bij zorgaanbieders, betekent het dat je ze veel meer met elkaar moet afstemmen: welke informatie wil je dan ook afvragen? Heeft een ander dat al niet een keer uitgevraagd? Wat was toen het peilmoment? Wat was de definitie?

Dus je zult in die keten veel meer met elkaar moeten gaan kijken: welke informatie wordt dan gevraagd? Welke informatie is er al en kan ik daar ook mijn vraag mee beantwoorden en welke nieuwe uitvraag ga ik doen?

Wil je een zelfscan invullen? Dit moet je weten:
De zelfscan brengt in kaart in hoeverre de organisatie is voorbereid op de implementatie van KIK-V en wat de impact zal zijn.

  • De resultaten worden vertaalt naar een uniek startdocument met daarin voorstellen voor doelen, resultaten en de aanpak van het implementatietraject.
  • De zelfscan verplicht tot niets
  • De zelfscan is aan te vragen via: www.kik-v.nl/contact