Bouwen aan het netwerkperspectief: goede gegevens voor goede langdurige zorg

KIK-V, samen met programma's zoals eOverdracht en het Actieprogramma iWlz, bevordert goede gegevensuitwisseling voor passende langdurige zorg. Deze programma’s ondersteunen het netwerkperspectief, waarin centraal staat dat gegevens éénmalig worden vastgelegd en vervolgens meervoudig gebruikt kunnen worden. Deze inspanningen zijn in lijn met nationale strategieën en wetgeving, waaronder het Integrale Zorgakkoord en de nieuwe wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. 

Gezamenlijk streven we naar een toekomst waarin cliënten meer inzicht hebben, professionals over betrouwbare informatie beschikken en organisaties gegevens effectief kunnen gebruiken voor leren en verbeteren. Lees hier meer over de samenhang tussen de programma’s.

Illustratie IZO samenhang
Beeld: Michel Henry