Wijzigingen in uitwisselprofielen

Van zowel het uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg als het uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en Beleidsontwikkeling zijn in december 2023 nieuwe versies gepubliceerd. Het uitwisselprofiel Zorginstituut is aangepast op de aanlevering voor verslagjaar 2023. In het uitwisselprofiel Zorgkantoren zijn vragen over capaciteit toegevoegd die in KIK-V verband zijn ontwikkeld. Voor beide profielen geldt dat tevens een aantal bevindingen uit implementatie en afstemming met klankbordgroep zijn doorgevoerd.

Voor Daas-leveranciers en technisch-geïnteresseerden: Lees de technisch beschreven wijzigingen van versie 1.1.0. van Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en Beleidsontwikkeling en van versie 1.2.0 van Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg in de release notes.

Voor zorgaanbieders: in onderstaande tabel staan de belangrijkste wijzigingen in één oogopslag. De tabel geeft algemeen inzicht in de belangrijkste wijzigingen en impact ervan. Zoals voor de indicatoren rondom capaciteit, financieel en wooneenheden.

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbare database (ODB)

Versie: 1.2.0, 21 december 2023

Wat?

Wijziging

was

wordt

Verslagjaar

Wijziging

Verslagjaar 2022

Verslagjaar 2023

Peilmoment

Wijziging

Voor enkele indicatoren basisveiligheid wordt gerekend op een zelf te kiezen peilmoment in januari of februari.

Voor de berekeningen KIK-V in het datastation is het niet mogelijk zelf een moment te kiezen. Peilmoment is in de berekeningen standaard op 1 maart vastgezet.

Kalenderdagen

Wijziging

360 dagenmethode voor berekeningen in kwartalen en jaar.

365 dagenmethode met behulp van volgnummers.

Indicator 2.1.5

Wijziging

De berekening klopte niet. Het is niet mogelijk om onderscheid te maken tussen zorg- en niet zorgpersoneel voor PNIL.

De berekening maakt gebruik van totalen personeel niet in loondienst.

Indicator 2.3.1-2.3.2

Wijziging

Ziekteverzuim werd berekend met ‘Arbeidsongeschiktheid’.

‘Arbeidsongeschiktheid’ is vervangen door ‘Verzuimtijd’ een eigenschap van ‘Verzuimperiode’ gerelateerd aan ‘Werkovereenkomst’. De waarde kan in procenten worden weergegeven in een ‘Verzuim percentage’.

Verdeelsleutels

Uitbreiding

N.v.t.

Verdeelsleutels a.d.h.v. declaraties/ indicaties) voor 3 niveau’s beschikbaar:

  • Per wet
  • Per Wlz sector

Per Wlz VV leveringsvorm.

Indicator 7

Uitbreiding

N.v.t.

Het kwaliteitsverslag kan nu ook via KIK-V worden aangeleverd.

Indicator 8

Uitbreiding

N.v.t.

De cliëntervaringsscore kan nu ook via KIK-V worden aangeleverd.

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie 1.1.0, 21 december 2023

Wat?

Wijziging

was

wordt

Indicator 1.1-2.1-2.2-4.1-5.1-6.1-7.1-8.1-8.2-9.1-11.1-11.2-11.3-11.4-12.1-12.2

Toevoeging

Periodes in 2023 waren beschikbaar.

Periode Q1 2024 is toegevoegd.

Indicator 1.2-3.1-10.1-13.1-13.2-13.3-13.4-14.1-14.2-14.3

Toevoeging 

Peildata stonden nog niet opgenomen in de indicator.

4 peildata in 2023 en 1 peildatum voor 2024 is toegevoegd.

 Indicatoren 15.1-15.2-15.3-15.4.1-15.4.2-15.4.3-16.1-17.1-17.2

Uitbreiding

 N.v.t.

De relevante capaciteitsindicatoren zijn toegevoegd. Indicatoren 16.x en 16.x worden per kwartaal uitgevraagd.

Indicatoren 17.x betreffen aanvullende gegevens die door zorgaanbieders een keer per jaar vastgelegd/ aangeleverd moeten gaan worden. 

15.4.1-15.4.2-15.4.3

Uitbreiding 

In versie 1.0.0 zijn verdeelsleutels als voorbeeld indelingen beschikbaar gesteld bij dit uitwisselprofiel.

Deze indicatoren gaan als basisverdelingen van cliënten uitgevraagd worden. Zorgkantoren kunnen zelf deze verdelingen toepassen op alle overige indicatoren om een beeld te krijgen van de verdelingen in wet, Wlz-sector en Wlz VV-leveringsvorm.

Kalenderdagen

Wijziging

360 dagenmethode voor berekeningen in kwartalen en jaar.

365 dagenmethode met behulp van volgnummers.

Indicatoren 11.1-11.2-11.3-11.4

Wijziging

Ziekteverzuim werd berekend met ‘Arbeidsongeschiktheid’.

‘Arbeidsongeschiktheid’ is vervangen door ‘Verzuimtijd’ een eigenschap van ‘Verzuimperiode’ gerelateerd aan ‘Werkovereenkomst’. De waarde kan in procenten worden weergegeven in een ‘Verzuimpercentage’.