KIK-V krijgt plek in het implementatieplan van het Generiek Kompas

Eind 2023 is het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ aangeboden aan het Zorginstituut. Het Generiek kompas kon nog niet worden opgenomen in het Register  vanwege het ontbreken van het implementatieplan. Het Generiek kompas biedt een goede basis in de beweging naar passende zorg voor brede zorg en ondersteuning aan ouderen en specifieke doelgroepen, zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, Parkinson en jonge mensen met dementie.

KIK-V in het implementatieplan

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft de Kwaliteitsraad gevraagd om doorzettingsmacht in te zetten op dit laatste stapje en samen met partijen een concreet implementatieplan op te leveren (zie ook dit nieuwsbericht).

Inmiddels heeft de Kwaliteitsraad deze opdracht opgepakt. De Kwaliteitsraad heeft de betrokken partijen* de opdracht gegeven om o.a. KIK-V een plek in het implementatieplan te geven en te beschrijven hoe de sector KIK-V in de ontwikkeling steeds intensiever en beter gaat gebruiken.

Deze opdracht betekent dat KIK-V in het implementatieplan van het Generiek Kompas een prominente plek krijgt. Gegevensuitwisseling tussen partijen kan plaatsvinden op de KIK-V werkwijze.

De partijen zijn op dit moment met elkaar aan de slag om dit vorm te geven. Naar verwachting zal het implementatieplan voor 1 juli worden aangeboden voor opname in het Register. 

Heb je  vragen, neem dan contact op met de implementatieadviseurs van KIK-V via implementatiekikv@zinl.nl

*de volgende partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van het Generiek kompas: ActiZ, ANBO, BPSW, BVKZ, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, Mantelzorg, NCZ, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland