Visma Connect, ZilliZ en KIK-V slaan handen ineen voor ontwikkeling datastation voor kleinschalige zorgaanbieders

Rijswijk – KIK-V slaat de handen ineen met de Visma-bedrijven Visma Connect en ZilliZ voor de ontwikkeling van een datastation voor kleinschalige zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg. Dit datastation maakt het mogelijk om data gemakkelijk beschikbaar te stellen aan ketenpartijen. Gegevens die eenmalig zijn geregistreerd in primaire processen, worden door de KIK-V werkwijze meervoudig gebruikt. Dit helpt om de informatie-uitwisseling binnen de verpleeghuiszorg te verbeteren, vereenvoudigen en efficiënter te maken.

zilliz-visma-kikv

Datastation als onderdeel van KIK-V programma

Het initiatief voor de ontwikkeling van een datastation voor kleinschalige zorgaanbieders komt voort uit de behoefte om deze groep van aanbieders beter te ondersteunen in het uitwisselen van gegevens. Om dit te realiseren heeft de BVKZ (branchevereniging kleinschalige zorg) destijds het eerste contact gelegd tussen KIK-V en Zilliz. KIK-V stimuleert zorgaanbieders om hun gegevens via de KIK-V werkwijze te delen. Verpleeghuisorganisaties worden op dit moment vanuit het programma ondersteund in de implementatie van KIK-V; een datastation is een van de onderdelen van de implementatie. Leden van de BVKZ / kleinschalige zorgaanbieders beschikken over het algemeen over een geringe implementatiecapaciteit en minder budget. Om te zorgen dat kleinschalige zorgaanbieders op een passende manier met de KIK-V werkwijze aan de slag kunnen, heeft KIK-V Visma Connect en ZilliZ gevraagd dit datastation te ontwikkelen.

Twee Visma-bedrijven met eigen expertise

KIK-V heeft de opdracht tot het ontwikkelen van een datastation bij zowel Visma Connect als ZilliZ neergelegd, omdat hun expertises elkaar mooi aanvullen. ZilliZ is een leverancier van zorgadministratiesoftware, specifiek ontworpen voor kleinschalige zorgorganisaties, en beschikt over veel marktkennis. Visma Connect is expert op het gebied van gegevensuitwisseling en werkt al voor veel zorg- en overheidsinstellingen. Het bundelen van de krachten zal resulteren in een hoogwaardige oplossing voor gegevensuitwisseling, die  aansluit op de marktbehoeften.

Visma Connect en ZilliZ zijn inmiddels gestart met de ontwikkeling van het datastation. De verwachting is dat het datastation vanaf het vierde kwartaal van 2024 door de eerste zorgaanbieders in gebruik wordt genomen. 

Peter Snaterse, Programmamanager bij KIK-V: “We vinden het belangrijk dat de gehele zorgsector kan meedoen aan het KIK-V programma. Met de inzet van Visma Connect en ZilliZ zijn we weer een stap dichterbij dit doel. Data delen moet echt een stuk gemakkelijker worden, zodat zorginstellingen meer tijd overhouden voor het écht verlenen van zorg.” 

Victor den Bak, Senior Business Architect bij Visma Connect: “Bij Visma Connect hebben we veel ervaring met het opzetten van systemen die gegevensuitwisseling vergemakkelijken. We merken dat er steeds meer vraag komt naar systemen die federatief data delen mogelijk maken. Dit houdt in dat data vanuit de bron wordt gedeeld, in plaats van door derden moet worden opgevraagd. Dit sluit perfect aan bij de behoefte voor dit project. We zijn dan ook heel blij dat we onze ervaring mogen inzetten om bij te dragen aan een verbetering van de zorg.”

Rutger Buddingh, Managing Director bij ZilliZ: “We vinden het geweldig om samen met Visma Connect aan de slag te gaan met het ontwikkelen van dit datastation. Nederland kent een groot aantal kleinschalige zorgaanbieders, die samen een aanzienlijk deel van de complete sector vormen. Zij hebben zelf niet altijd toegang tot de juiste IT-voorzieningen om informatie makkelijk uit te wisselen. Het is mooi om te zien dat we daar met de ontwikkeling van het datastation hét verschil in kunnen maken.”