Nieuwe mogelijkheden met KIK-V: Gegevensuitwisseling met zorgkantoren

In het programma KIK-V wordt automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders gerealiseerd. De betrokken partijen, zoals branche- en patiëntenorganisaties, maken afspraken over wie welke gegevens mag opvragen en hoe deze worden uitgewisseld. Dit stelt zorgaanbieders in staat om hun data veilig en geautomatiseerd te delen, wat de efficiëntie en betrouwbaarheid verhoogt. Automatische gegevensuitwisseling was al mogelijk met Zorginstituut Nederland, recentelijk is ook uitwisseling met alle zorgkantoren mogelijk geworden.

Vergroot afbeelding En oudere dame en jongere dame zijn in gesprek en lachen naar elkaar.
Zorgaanbieders kunnen vanaf nu gegevens uitwisselen met zorgkantoren.

Uniformiteit en efficiëntie

Veel verschillende partijen verzamelen informatie over de verpleeghuiszorg. KIK-V zorgt ervoor dat de ketenpartijen hun informatieverzoeken binnen de verpleeghuiszorg op elkaar afstemmen en voor de beantwoording van de vragen gebruikmaken van gegevens die zorgaanbieders registeren vanuit een operationeel proces. Dit doen zij door het maken van afspraken over welke gegevens, waarom uitgewisseld worden en het ontwikkelen van technologie die de uitwisseling mogelijk maakt. Dit voorkomt onnodig werk voor zorgaanbieders. Ook zorgt uniforme interpretatie en aanlevering van gegevens ervoor dat processen beter gestroomlijnd zijn en het vergelijken van data mogelijk is. Dit draagt bij aan toekomstbestendige zorg en het bevordert samenwerking, kwaliteit en transparantie binnen de zorg.

Uitwisseling met zorgkantoren

Het was al mogelijk voor zorgaanbieders om geautomatiseerd gegevens aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland. Nu volgt met de zorgkantoren een uitbreiding in het gebruik van de kerngegevens uit de KIK-V Afsprakenset over kwaliteit en bedrijfsvoering.

Voor de gegevensuitwisseling met zorgkantoren is het uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling ontwikkeld. In dit uitwisselprofiel is vastgelegd welke gegevens de zorgkantoren opvragen, hoe ze met deze gegevens omgaan én waarvoor de gegevens worden gebruikt. Ook dragen de afspraken in het uitwisselprofiel eraan bij dat zorgkantoren kwalitatief betere en actuelere data ontvangen. Een aantal vroegtijdig betrokken zorgaanbieders heeft meegewerkt om deze uitwisseling via deze profielen technisch tot stand te brengen.

Zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg gezocht

Technisch zijn alle zorgkantoren nu zo ver om op basis van het uitwisselprofiel automatisch gegevens van zorgaanbieders te ontvangen. De volgende stap is om de uitwisseling in de praktijk te toetsen en ervaring op te doen. Hiervoor zijn de zorgkantoren op zoek naar zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg die aan de slag willen met gegevensuitwisseling volgens de KIK-V werkwijze. Meedoen betekent voor zorgaanbieders inzicht krijgen in data van de organisatie en stappen zetten op het gebied van databeschikbaarheid.

Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen contact opnemen met hun zorgkantoor of een implementatie adviseur van programma KIK-V.