Voorbeeldberekeningen indicatoren personeelssamenstelling

In deze bijlage vindt u voorbeeldberekeningen voor de indicatoren personeelssamenstelling. Deze berekeningen zijn opgesteld vanuit het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) en zijn bedoeld voor zorgaanbieders die gebruik willen maken van de werkwijze KIK-V. Deze berekeningen zijn slechts voorbeelden. Het verkrijgen van een antwoord op de indicator kan dus ook op andere manieren. In het handboek indicatoren personeelssamenstelling worden de indicatoren beschreven en de meetinstructies nader toegelicht. Het handboek is hierbij leidend en te vinden via deze link.