Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Dit kwaliteitskader is opgesteld door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland en is daarna vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut op 12 januari 2017.

De Kwaliteitsraad realiseert zich terdege dat het opstellen van het kwaliteitskader een eerste stap is, die gevolgd moet worden door implementatie van het kader in de praktijk. Om de voorgestelde richting van leren en verbeteren daadwerkelijk vorm te kunnen geven, is voor bepaalde onderdelen tijd en ontwikkelruimte noodzakelijk. Daarbij gaat het met name om de ontwikkeling van gefundeerde normen voor basisveiligheid en voor contextgebonden personeelssamenstelling. In de slotparagraaf beschrijft de Kwaliteitsraad op hoofdlijnen de visie op de gewenste implementatieroute.