Programmaplan Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg

Het doel van dit document is om inzicht te geven in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V): de visie en strategie, de beoogde doelen, de uitgangspunten en de randvoorwaarden. Er wordt op hoofdlijnen geschetst hoe het programma eruit zal zien, welke activiteiten in het programma zullen plaatsvinden, en welke planning we daarbij hanteren. Ook geven we een beeld van de governance en de programma-inrichting.

Dit document geeft daarmee een beeld van het programma. De korte periode waarin het plan is opgesteld betekent dat we de processtappen inzichtelijk maken zonder de activiteiten en uitkomsten volledig te specificeren.