Presentatie Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek voor de bijeenkomst ''Doe mee met KIK-V''

De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek heeft in de afgelopen twee jaar resultaten bereikt op het terrein van data-uitwisseling en databeschikbaarheid in de (regionale) zorg en daarmee een basis gelegd voor een federatief netwerk voor (domeinoverstijgend) primaire en secundaire databeschikbaarheid, -uitwisseling en -gebruik. Tijdens de bijeenkomst vertelt Jerry Fortuin, programmanager, hoe dat is aangepakt en welke rol KIK-V hierin speelt.

Deze presentatie is gegeven op de bijeenkomst ''Doe mee met KIK-V'' op 28 mei 2024 in Amersfoort.