Tamara Pieterse vertelt over de zelfscan van KIK-V

Tamara Pieterse vertelt over de zelfscan van KIK-V

Wat het voor zorgaanbieders betekent, en ik denk dat we daar ook met de proefimplementaties tegenaan gaan lopen, is dat er organisaties op een verschillend ontwikkelingsniveau zijn. De een heeft alles gedigitaliseerd en een ander zal nog veel meer handmatige tellingen doen. Dus dat zijn grote verschillen.

Daarnaast werken zorgaanbieders in verschillende systemen dus dat maakt ook de implementatie best wat lastiger. Dat zal vast nog wel wat voorbereidingstijd vragen. Voor zorgkantoren maar ook voor andere partijen die informatie opvragen bij zorgaanbieders, betekent het dat je ze veel meer met elkaar moet afstemmen: welke informatie wil je dan ook afvragen? Heeft een ander dat al niet een keer uitgevraagd? Wat was toen het peilmoment? Wat was de definitie?

Dus je zult in die keten veel meer met elkaar moeten gaan kijken: welke informatie wordt dan gevraagd? Welke informatie is er al en kan ik daar ook mijn vraag mee beantwoorden en welke nieuwe uitvraag ga ik doen?