Tamara Pieterse vertelt over implementatie KIK-V

Tamara Pieterse vertelt over implementatie KIK-V

Wat op korte termijn bereikt is met het programma KIK-V is het draagvlak onder alle partijen rondom het programma KIK-V. En dat dit de manier is waarop je met elkaar informatie wilt gaan delen en volgens welk model of welk systeem je dat gaat doen. Daarmee zijn we ook gekomen tot een set van afspraken voor de basisveiligheid en de personeelssamenstelling.

Wat dat op langere termijn moet opleveren is dat straks iedere zorgaanbieder een brievenbus aan de voordeur heeft en dat de zorgaanbieder daar zijn informatie neerzet. En dat op basis van de set van afspraken andere partijen daar de informatie die zij nodig hebben uit kunnen halen volgens eenduidige definities en volgens hetzelfde peilmoment.

Dat is een hele mooie opbrengst want dat draagt bij aan eenduidigheid, aan betere kwaliteit en aan lagere administratieve lasten.