Floris Geessinck over de bijvangst van KIK-V

Optimale gegevensuitwisseling; is dat het enige voordeel van KIK-V? Of zijn er nog meer gunstige effecten? Floris Geessinck, informatiemanager bij zorgcombintie Marga Klompé, vertelt in deze video over de bijvangst die KIK-V opleverde. Bijvoorbeeld over de efficiënte combinatie van de KIK-V-implementatie met het voorwerk voor een BI-tool. Ook leverde de samenwerking met andere koplopers nuttige inzichten op. 

Ja ik vind eigenlijk dat er twee bijvangsten zijn van dit project voor ons. Allereerst is dat dat wij nu gedwongen zijn om echt goed te kijken van hoe zitten die systemen in elkaar. En dat moesten we eigenlijk toch ook gaan doen omdat wij met een datawarehouse en een BI-tool willen gaan werken. Wij hebben nog geen BI-tool nu. Dus dat zijn nu heel veel, dat zijn stappen die we in KIK-V al hebben gedaan en die wij, ja waar we straks de vruchten van gaan plukken als wij een BI-tool gaan optuigen en inkleuren. Dus dat is eigenlijk deel één waar we echt, ja wat een mooie bijvangst is.

Aan de andere kant, ja biedt het ons de kans om met landelijke en regionale koplopers samen te werken. En er wordt expertise ingevlogen vanuit KIK-V, die ons goed begeleidt, en doordat je je vroeg aanmeldt heb je goede begeleiding en ja kun je ook samen met mensen die willen meekijken stappen zetten. Dus dat is eigenlijk het tweede bijvangst die wij hebben.