Producten

Op deze pagina vind je de producten van KIK-V. 

Kernproducten

Kernproducten zijn producten die zijn ontwikkeld door de keten en vastgesteld door de programmaorganisatie KIK-V. Ze vormen daarmee de basis voor implementatie en uitvoering van het KIK-V programma door alle betrokken partijen.

Ondersteunende producten (hulpmiddelen)

Ondersteunende producten helpen zorgaanbieders tijdens het implementeren van de Afsprakenset van KIK-V. We noemen het daarom ook wel implementatieproducten. Het zijn hulpmiddelen die door zorgaanbieders en landelijke ketenpartijen gebruikt kunnen worden bij de implementatie van de kernproducten.