Hoe kan ik het programma KIK-V plaatsen ten opzichte van andere trends in de zorg?

Het programma KIK-V ondersteunt de partijen bij een efficiënte informatieuitwisseling. Ketenpartijen maken in het programma afspraken die vorm krijgen in een ‘afsprakenset KIK-V’. De afspraken hierin volgen de principes van het Informatieberaad Zorg: eenmalig registreren en meervoudig gebruiken van gegevens en registratie en ontsluiting van gegevens bij de bron.

Het programma KIK-V past in de beweging van betere samenwerking in de zorg via een efficiënte en effectieve informatievoorziening, vanuit het perspectief van de cliënt en diens naasten. Ook past KIK-V bij de ontwikkeling om meer gebruik te maken van data in strategische, tactische en operationele processen. Digitalisering en datagedreven werken zijn de trends waar zorgaanbieders mee te maken hebben of krijgen. KIK-V is hier een logisch onderdeel van. Het werken met de afsprakenset helpt zorgaanbieders om hun processen in kaart te brengen en te optimaliseren. Het programma geeft een impuls aan datagedreven werken.