Hoe kan ik het programma KIK-V plaatsen ten opzichte van andere trends in de zorg?

Het programma KIK-V past in de beweging van betere samenwerking in de zorg via een efficiënte en effectieve informatievoorziening, vanuit het perspectief van de cliënt en diens naasten. Ook past KIK-V bij de ontwikkeling om meer gebruik te maken van data in strategische, tactische en operationele processen. Digitalisering en datagedreven werken zijn ontwikkelingen waar zorgaanbieders mee te maken hebben of krijgen. KIK-V is hier een logisch onderdeel van. 

Naast KIK-V spelen verschillende andere ontwikkelingen in op het toekomstbestendig maken van de zorg. Eenduidige en gestandaardiseerde data is daarbij van belang. Onderstaande akkoorden onderstrepen de waarde van de KIK-V-werkwijze.  

Integraal Zorg Akkoord (IZA)
Data worden digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse 
secundaire doelen. Met als uitgangspunt eenmalige registratie en meervoudig gebruik van gegevens.

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)
Deze wet regelt dat gegevensuitwisseling in de zorg in de toekomst geautomatiseerd verloopt. 

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)
Binnen het programma WOZO wordt KIK-V als de norm genoemd op het gebied van informatievragen en gegevensuitwisseling. Dit geldt in de VVT-sector en de toepasbaarheid in andere sectoren wordt onderzocht. 

Zorgverzekeraar en Zorgkantoren
Zorgkantoren stimuleren regionale ontwikkelingen en samenwerkingen. Het belang van digitale zorg wordt onderstreept wat vraagt om een goede en toekomstbestendige infrastructuur.