Kan ik leren van anderen, zijn er goede voorbeelden uit de praktijk?

Op basis van de ervaring die het programma heeft opgedaan in praktijktoetsen en proefimplementaties ontwikkelen we hulpmiddelen zoals referentieontwerpen. Daarnaast stimuleren wij zorgaanbieders om binnen de eigen regio de samenwerking op te zoeken om gezamenlijk het werken met data een impuls te geven. Ook kan het programma u helpen u te koppelen aan andere zorgaanbieders die een vergelijkbaar softwarelandschap hebben. Dan kunt u samen optrekken en leren van elkaar. Mocht u daar interesse in hebben, dan kunt u dat aangeven bij het invullen van de zelfscan of door te mailen naar infokikv@zinl.nl. Voor de eerste ervaringen van zorgaanbieders leest u het artikel Koplopers implementatie KIK-V van start.