Kan ik ondersteuning krijgen bij het implementeren van KIK-V?

Binnen KIK-V werken we op dit moment met een breed ondersteuningsaanbod. Daarbij richten we ons op zorgaanbieders, landelijke ketenpartijen en softwareleveranciers. Allen spelen hun eigen rol in het zorglandschap dus de gevolgen van KIK-V zijn voor deze partijen ook verschillend. Op onze website wordt het actuele ondersteuningsaanbod beschikbaar gesteld. Een aantal voorbeelden van het ondersteuningsaanbod:

Voor zorgaanbieders

  • Informatiebijeenkomsten en kennissessies
  • Zelfscan en aan de hand daarvan een startdocument
  • Handreiking
  • Referentieontwerpen


Voor ketenpartijen

  • Informatiebijeenkomsten
  • Aanbod op maat


Voor softwareleveranciers

  • Informatiebijeenkomsten
  • Aanbod op maat