Kan ik ondersteuning krijgen bij het implementeren van KIK-V?

Binnen KIK-V werken we op dit moment aan een breed ondersteuningsaanbod. Daarbij richten we ons op zorgaanbieders, landelijke ketenpartijen en softwareleveranciers. Allen spelen hun eigen rol in het zorglandschap dus de gevolgen van KIK-V zijn voor deze partijen ook verschillend. Op onze website zullen we het actuele ondersteuningsaanbod beschikbaar stellen.

Een aantal voorbeelden van het ondersteuningsaanbod:

Voor zorgaanbieders

  • Informatiebijeenkomsten
  • Zelfscan en aan de hand daarvan een startdocument
  • Handreiking
  • Referentieontwerpen

Voor ketenpartijen

  • Informatiebijeenkomsten
  • Aanbod op maat

Voor softwareleveranciers

  • Informatiebijeenkomsten
  • Aanbod op maat