Moet ik nog deelnemen aan alle uitvragen van deelnemende partijen als ik werk met de KIK-V afspraken?

De ambitie van het programma is dat ketenpartijen de informatievoorziening verbeteren, de informatie die ze uitvragen ook onderling beter afstemmen én zoveel mogelijk bestaande informatie hergebruiken. In de implementatiefase richt het programma zich niet alleen op zorgaanbieders maar nadrukkelijk ook op ketenpartijen. Als het betekent dat uitvragen anders of niet meer worden uitgevraagd door ketenpartijen, worden aanbieders daarover tijdig door de uitvragende partij geïnformeerd.