Wat is een Afsprakenset?

Een Afsprakenset is een verzameling afspraken tussen de deelnemende partijen over de onderlinge gegevensuitwisseling. De afspraken hebben onder meer betrekking op te hanteren definities, de momenten van uitwisseling, informatieveiligheid en de te gebruiken techniek. Ook worden afspraken gemaakt over de wijze waarop uitvragende partijen gebruikmaken van de gegevens en over de wijze waarop zij de leverende partijen een terugkoppeling hiervan geven.

Daarnaast is in de afsprakenset opgenomen hoe nieuwe of gewijzigde afspraken tot stand komen en hoe de structuur waarbinnen besluitvorming plaatsvindt eruitziet. Via bijgaande link is de afsprakenset is te vinden op het KIK-V publicatieplatform.