Wat is het programma KIK-V?

Programma KIK-V is een landelijk programma met als doel het stroomlijnen van de uitwisseling van informatie (kwaliteitsinformatie, personeelsinformatie, cliëntkeuze-informatie en (bedrijfsvoerings-)informatie) over de verpleeghuiszorg. De partijen willen de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever inrichten. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten bij de zorgaanbieder en dat belanghebbenden, zoals cliënten en hun mantelzorgers, toezichthouders en financiers, beschikken over betrouwbare en bruikbare informatie.