Wat levert werken met de KIK-V methode op?

Werken volgens de KIK-V methode zorgt voor een overzichtelijk aanleverproces met meer afgestemde aanlevermomenten voor de helder gedefinieerde gegevens. Daarbij draagt het bij aan een effectief en efficiënt proces van gegevensuitwisseling door de match tussen informatievraag en –aanbod. Landelijke ketenpartijen gaan de gegevens die geregistreerd worden door zorgaanbieders in hun bronsystemen meer (her)gebruiken. Zorgaanbieders beschikken over bruikbare gegevens voor interne sturing en kunnen benchmarken met andere zorgaanbieders. De datakwaliteit verbetert door afspraken rondom datagedreven werken en de uitvragende ketenpartij zal een duidelijke terugkoppeling geven over de aangeleverde gegevens.