Welke partijen zijn actief betrokken bij KIK-V?

De deelnemende partijen zijn te verdelen in drie categorieën:

 1. Partijen die de directe zorg leveren of ontvangen in de verpleeghuizen:
  • Cliënten en/of hun naasten via Patiëntenfederatie Nederland, betrokken bij ontwerp en de besluitvorming van KIK-V;
  • Zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg;
  • ActiZ en andere brancheorganisaties van aanbieders.
   
 2. Partijen die een publieke taak uitvoeren rondom de kwaliteit van verpleeghuiszorg:
  • Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
  • Ministerie van VWS;
  • Zorginstituut Nederland.
   
 3. Softwareleveranciers van o.a. elektronische cliëntendossiers, HR-systemen en datastations en leveranciers van gebruikersondersteuning zijn betrokken bij de ontwerp-, praktijk- en implementatiefasen.