De handreiking ‘Starten met KIK-V’ is beschikbaar

Binnen het programma KIK-V werken instellingen voor verpleeghuiszorg en andere partijen met een publieke taak samen om de gegevensuitwisseling over de kwaliteit van verpleeghuiszorg effectiever en efficiënter te maken. Het fundament voor deze samenwerking en gegevensuitwisseling is een afsprakenset tussen betrokken partijen. Nu de afsprakenset is vastgesteld, kunnen alle zorgaanbieders aan de slag met de implementatie. Hiervoor heeft het programma KIK-V een handreiking gepubliceerd.

Wat is de handreiking?

De handreiking ‘Starten met KIK-V’ is geschreven voor zorgaanbieders in de verpleeghuissector, die met KIK-V aan de slag gaan. De handreiking helpt bij de implementatie van de afsprakenset KIK-V door het bieden van praktische handvatten en tools. Hiermee kan de zorgaanbieder zelfstandig de implementatie in de organisatie uitvoeren.

KIK-V Oudere meneer met rollator en zorgmedewerkster in een verpleeghuis

Waar bestaat de handreiking uit?

Naast algemene informatie over KIK-V beschrijft de handreiking de stappen uit het implementatieproces van de afsprakenset. Per stap in het proces biedt het programma KIK-V handige handvatten, tools, formats of algemene tips:

  • De zelfscan – de zorgaanbieder vult multidisciplinair de zelfscan in en stuurt deze op naar KIK-V. In de zelfscan wordt de zorgaanbieder bevraagd over de huidige manier van gegevensuitwisseling.
  • Het startdocument – op basis van de zelfscan maken de adviseurs van KIK-V het startdocument voor de organisatie. Dit document geeft inzicht in de baten die de zorgorganisatie kan verwachten van de afsprakenset KIK-V en laat zien waar de zorgorganisatie nu staat in relatie tot de implementatie.
  • De referentie-ontwerpen – software speelt een belangrijke rol in de gegevensregistratie en -uitwisseling. Het referentie-ontwerp beschrijft per bronsysteem (bijvoorbeeld het HR-systeem) welke gegevens er ontsloten dienen te worden om de gegevensset KIK-V te kunnen samenstellen.
  • Het plan van aanpak – deze tool geeft een samenvatting van de belangrijkste implementatiepunten en beschrijft daarin tips en suggesties voor het verdere implementatietraject.

Ondersteuningsaanbod

Onder begeleiding van het programma KIK-V lopen op dit moment implementatietrajecten bij verschillende zorgaanbieders. Hierbij toetsen we het ondersteuningsaanbod voor zorgaanbieders en vullen we het zo nodig aan, zodat alle zorgaanbieders straks zelfstandig aan de slag kunnen met de afsprakenset KIK-V.