Bijeenkomst softwareleveranciers: eerste stappen naar implementatie

Voor het eerst sinds de ondertekening van het KIK-V-convenant was er op 3 maart een werksessie met softwareleveranciers. Leveranciers van ECD’s, HRM-software, BI-tooling en ESB-oplossingen die actief zijn in de verpleeghuiszorg, spraken over hun rol en bijdrage aan de implementatie van KIK-V. Marcel Brockhoff van CPM4Care is de sessie goed bevallen. Hij adviseert: “Sluit nu vast aan bij het KIK-V programma. Daardoor zit je op de eerste rij om te profiteren van het (semi-)geautomatiseerd delen van keteninformatie.”

KIK-V convenant

De ketenpartijen ondertekenden het KIK-V-convenant op 28 januari. In het convenant staat het optimaal gebruiken van wat al in systemen zit centraal. Afgesproken is dat vanaf nu alle uitvragen rond kwaliteitsinformatie gebaseerd zullen zijn op een vaste gegevensset. Deze set bestaat uit gegevens die al voorkomen in de processen en systemen van zorgaanbieders.

Videobellen
©Hollandse Hoogte

Minder werk

Softwareleveranciers kunnen daarop anticiperen door bij de inrichting van hun systemen rekening te houden met deze gegevensset. Dat biedt zorgaanbieders de gelegenheid om bij de implementatie van KIK-V zoveel mogelijk gebruik te maken van geautomatiseerde oplossingen. Daardoor kost de implementatie zorgaanbieders minder werk en wordt het mogelijk de aanlevering van kwaliteitsindicatoren geautomatiseerd te laten verlopen.

“Sluit nu vast aan bij het KIK-V programma, en zit daardoor op de eerste rij om te profiteren van het (semi-)geautomatiseerd delen van keteninformatie.” – Marcel Brockhoff, CPM4Care

Samen met hun softwareleveranciers zijn enkele tientallen zorgaanbieders inmiddels gestart met de voorbereidingen op de implementatie van de KIK-V-werkwijze. Zij gebruiken de HRM- en ECD-systemen om de KIK-V-gegevensset samen te stellen en beschikbaar te maken voor het berekenen van de kwaliteitsindicatoren die ze moeten aanleveren.

80 procent

De verwachting is dat 80 procent van de benodigde gegevens geautomatiseerd uit de systemen kan worden gehaald. Het precieze percentage is afhankelijk van de mate waarin een zorgaanbieder gebruikmaakt van de standaard-inrichting van het systeem.

Bent u softwareleverancier en actief in de verpleeghuiszorg? Neem contact met ons op via het contactformulier. Dan nodigen we u uit voor de volgende bijeenkomst.