Softwareleveranciers en dienstverleners bijgepraat over ontwikkelingen KIK-V

Met de publicatie van de Afsprakenset 1.1 en het Uitwisselprofiel ODB 1.0 is programma KIK-V in een nieuwe fase gekomen. In een online bijeenkomst op 3 november werden softwareleveranciers en dienstverleners bijgepraat over de implementatieaanpak, de doorontwikkeling van de Afsprakenset, het beheer ervan én over hoe het programma samenwerkt met marktpartijen.

Softwarebijeenkomst stockbeeld

Beter benutten

Voor zorgaanbieders betekent implementatie van KIK-V vaak het verbeteren van hun datakwaliteit. Ook stelt het ze in staat de mogelijkheden beter te benutten die softwareapplicaties bieden om gegevens gestructureerd vast te leggen. Softwareleveranciers en dienstverleners op het gebied van functioneel gegevensbeheer ondersteunen zorgaanbieders hierbij. Ze bieden ze opleiding en training of begeleiden verbeteracties rond de informatiehuishouding.

In samenhang

Steeds meer zorgaanbieders voeren deze verbeteracties uit in samenhang met bredere ontwikkelingen op het gebied van datagedreven werken. Het implementeren van KIK-V wordt vaak hierin meegenomen.

Voordeel is dat zorgaanbieders tegelijkertijd ervaring opdoen met het organiseren van hergebruik van gegevens voor kwaliteitssturing, zowel intern als voor geautomatiseerde aanlevering aan ketenpartijen.

Gestructureerde aanlevering

Die aanlevering zal het komende jaar steeds meer gebaseerd zijn op de KIK-V-werkwijze. Door nu te starten met KIK-V bereiden zorgaanbieders zich voor op de verschuiving die gaat plaatsvinden in de keten: van ongecoördineerde aanlevering naar een meer gestructureerde, die is gebaseerd op bestaande gegevens.

KIK-V Beheerorganisatie

Programma KIK-V werkt al vanaf de start samen met softwareleveranciers. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van consultatie bij de ontwikkeling van nieuwe uitwisselprofielen, het opstellen van referentieontwerpen en bij de technische pilots.

Tijdens de online informatiebijeenkomst werd ook ingegaan op de KIK-V-Beheerorganisatie. Deze verzorgt de publicatie van KIK-V-producten en is het aanspreekpunt voor vragen en wijzigingsverzoeken.

Interesse in informatiebijeenkomst?

Bent u softwareleverancier en actief in de verpleeghuiszorg? Neem contact met ons op via het contactformulier. Dan nodigen we u uit voor de volgende bijeenkomst.