KIK-V levert meer tijd op om te zorgen

André Hendriks is Director Healthcare bij Axians, het internationale ICT merk van Vinci Energies. Het programma KIK-V heeft veel mogelijkheden, vindt André. “Het is tijd om de slagkracht verder te versterken.”

Interview Axians

Niet iedereen weet precies wat Axians doet. Kun je een schets geven?

Ons werkveld is heel breed en we opereren vaak op de achtergrond. Maar we doen eigenlijk alles op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie, van softwareontwikkeling tot geautomatiseerde datacenters en van data analytics tot de meest geavanceerde telecom oplossingen. We adviseren, ontwerpen, bouwen en beheren vanuit onze support, managed- en ‘as a Service’-diensten. Altijd op basis van vertrouwen en transparatie, en met een flinke dosis toewijding, dat is onze human touch. Ik schat dat 70% van de Nederlandse zorginstellingen op enigerlei wijze een relatie met ons heeft of gebruik maakt van één van onze diensten.

Hoe is Axians betrokken bij KIK-V?

Officieel zijn wij nog niet bij KIK-V betrokken. We werken hard aan een mogelijkheid om in te voegen. Interoperabiliteit is een groot thema in zorgland en KIK-V kan daar een bijdrage aan leveren opdat gegevens beter, efficiënter en gestructureerd uitgewisseld kunnen worden. Daar kruisen onze paden. Binnen Axians zijn meerdere business units betrokken bij de zorg, en volg ik in het kader van business development de ontwikkelingen rond KIK-V.  Zeker nu het programma goed op stoom komt, wordt het interessant om onze krachten te bundelen.   

Dus jij gelooft in KIK-V. Waarom?

KIK-V speelt in op technologische voortuitgang, mogelijkheden van de huidige technologie en de behoefte van zorgaanbieders en ketenpartijen. Dat kan veel efficiëntie en zorgverbeteringen opleveren. Als bij de gegevensuitwisseling geen handmatige acties meer nodig zijn, scheelt dat de zorgaanbieder enorm veel tijd en ontvangen de ketenpartijen gevalideerde informatie.

"Zeker nu het programma goed op stoom komt, wordt het interessant om krachten te bundelen"

Bedoel je dat Axians naast Bince, NLCom en SDB-groep als vierde DaaS-leverancier in beeld komt?

Op dit moment staan wij op het punt een besluit te nemen of we ook een oplossing in de markt  zetten. Wij menen iets toe te kunnen voegen. Axians zou ongeacht de bronsysteemleverancier een DaaS-oplossing moeten kunnen bieden. Tevens bieden we dan ook volledige begeleiding bij implementatie, en een volledig managed services pakket, kortom ICT with a human touch.

Heeft jouw achtergrond als verpleegkundige iets te maken met je enthousiasme voor KIK-V?

Dat speelt zeker mee. Ik heb gewerkt als verpleegkundige en afdelingshoofd, en zat in de staf van een zorginstelling. Destijds kregen we  ook al veel informatievragen op ons afgevuurd, de beantwoording daarvan ging gepaard met veel uitzoekwerk en telkens opnieuw verzamelen van gegevens. Ik wil me ervoor inzetten dat we zorgmedewerkers ontlasten van taken waar ze niet mee belast hoeven te worden, opdat zij zich kunnen bezig houden met zorg.

Dat klinkt als een sterke drijfveer.

In de zorg, maar ook op andere terreinen zijn we in Nederland erg gericht op het vastleggen van verantwoording en kwaliteitsmetingen. Dat dient natuurlijk een belangrijk doel. Maar we vragen wel veel van de mensen die dat moeten doen. Tegelijkertijd zijn er allerlei slimme methoden en technologieën om de nodige gegevens te laten stromen. En voor ons is het duidelijk dat om mensen te laten zorgen we de data moeten laten stromen.

Wat zie jij als belangrijke volgende stappen voor KIK-V?

Breed uitrollen van deze methodiek en werkwijze, de zorgaanbieders maximaal gebruik te laten maken van deze ontwikkeling en verder kijken dan alleen personele en financiële gegevens. Ook denk ik aan het  ontwikkelen van indicatoren op basis  van  bijvoorbeeld sensordata en samenhang aanbrengen met zaken als PGO’s.

“Ik wil me ervoor inzetten dat we zorgmedewerkers ontlasten van taken waar ze niet mee belast hoeven te worden”