De rol van VWS binnen KIK-V? Beleidsadviseur Johan Ulenkate schetst een beeld

Hij noemt zichzelf een bemoeial en tegendenker. Ruim twintig jaar is Johan Ulenkate beleidsadviseur binnen de directie Langdurige Zorg van VWS. Hij werkt voornamelijk aan projecten op het gebied van gegevensuitwisseling en gelooft in KIK-V. Tegelijk ziet hij er kritisch op toe dat het programma trouw blijft aan de oorspronkelijke uitgangspunten. “We doen het voor de warme kant: voor de mensen die in het zorgproces zitten, en voor de burger.”  

KIK-V breidt mogelijk uit naar andere zorgdomeinen. Wat vind je als VWS-beleidsadviseur daarvan?

Daar ben ik groot voorstander van. De directie Langdurige Zorg van VWS maakt beleid voor zowel de ouderenzorg als de gehandicapten- en de geestelijke gezondheidszorg. We proberen zoveel mogelijk eenvoud en samenhang aan te brengen, en administratieve lasten terug te dringen. Ons zorgsysteem is enorm opgeknipt in separate administratieve delen, terwijl dat voor de burger heel onlogisch is. In de praktijk is het geen parcours met chronologische, afgebakende periodes. Tijdens je leven maak je een gezondheidsreis, met allerlei zijpaden.

Binnen KIK-V gaat het met name over gegevensuitwisseling. Dat is natuurlijk een specifiek terrein.

Binnen VWS hebben we daar veel deskundigheid voor in huis. Een gespecialiseerd team van de directie Langdurige Zorg volgt de relevante ontwikkelingen op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling. Ook stimuleert het team de mogelijkheden voor vereenvoudiging en het aanbrengen van samenhang, zoals tussen InZicht en KIK-V. Er is nauwe samenwerking met de Directie Informatiebeleid van VWS.

Hoe zie jij de vorderingen van KIK-V?

Die vind ik echt beloftevol. De DaaS is ook voor kleinere zorgaanbieders een passende oplossing. KIK-V en softwareleveranciers zetten daar mooie stappen waar ik graag over meedenk. Het is daarbij mijn rol om een beroep te doen op de verantwoordelijkheid van de softwareleveranciers. Software is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot vereenvoudiging en gemeenschappelijkheid. We werken met publiek geld, dat schept verplichtingen.  

Hoe breng je dat onder de aandacht?

Het is mijn taak om constructief te attenderen op de uitgangspunten, of op andere punten die van belang zijn. Bijvoorbeeld het hanteren van eenduidige termen. In mijn ogen moet iedereen aan de bron dezelfde woorden gebruiken. We moeten voorkomen dat verschillende leveranciers hun eigen termen hanteren en dat er vervolgens een programma moet komen om van die ‘dialecten’ een voor iedereen hanteerbare taal te maken. Dat moeten we nu gewoon in één keer goed regelen.

“Het is complexe materie, en het vraagt om een zorgvuldig proces”

Dus je bewaakt de ambities van KIK-V: eenvoud aanbrengen, meervoudig gebruiken van brongegevens.

Als we in kleine stapjes voortgaan kunnen we dat waarmaken. Het is complexe materie, en het vraagt om een zorgvuldig proces. Het is dus goed om eerst te focussen op de personeelsgegevens en te kijken of dat te integreren is met bijvoorbeeld de thuiszorg of de gehandicaptenzorg. Staat dat goed op de rails, dan is het tijd voor de volgende stap.

Mis jij iets in het programma KIK-V?

Voor mij, en ik denk ook voor veel andere betrokken partijen, zou een concrete implementatiekalender een mooie aanvulling zijn. Een dergelijk hulpmiddel maakt niet alleen helder welke tijdslijnen er lopen, het geeft ook inzicht in wat we met elkaar bereiken.

Is dat een suggestie onder het motto: practise what you preach?

In zekere zin wel. We zijn bezig om de wereld overzichtelijker te maken en slimme koppelingen aan te brengen. De vorderingen van KIK-V moeten we dus eenvoudig en inzichtelijk weergeven. Iedereen gelooft hierin. Het verankert nog meer als we onze prestaties laten zien.