Tiana van Grinsven roept alle ketenpartijen op om hun werkwijze onder de loep te nemen

Na haar bestuursfunctie binnen Zorginstituut Nederland werd Tiana van Grinsven eind vorig jaar bestuurder bij De Zorgcirkel, een ouderenzorgorganisatie in de Zaanstreek en omgeving. Ze is tevens nog steeds voorzitter van de Ketenraad KIK-V.* Door deze combinatie ziet ze nog beter wat het programma KIK-V in de praktijk betekent. En wat het programma nodig heeft.

Tiana van Grinsven
Tiana van Grinsven, bestuurder De Zorgcirkel en voorzitter Ketenraad KIK-V

Je bent nauw betrokken bij KIK-V, maar je staat nu wel op iets meer afstand. Bevalt dat?

“Het is heel waardevol. Bij De Zorgcirkel ben ik met de praktijk van de zorg bezig en bij de Ketenraad vooral met het systeem. Dus wat wij bedenken in de Ketenraad* zie ik in de praktijk terug, en ook hoe dat uitpakt."

En wat valt je op?

"Ik heb nu een realistischer beeld van alle data waar een zorgaanbieder over beschikt, maar ook van de tijd die het kost om deze data goed in kaart te brengen en te achterhalen welke applicaties erbij betrokken zijn. Dat heeft niet alleen te maken met het grote aantal systemen waar we mee te maken hebben, maar ook door de mix van oude en nieuwe systemen die door elkaar heen lopen. Deze zijn soms nog meer verstrengeld geraakt bij zorgaanbieders die te maken hebben gehad met fusies. 

Als een zorgaanbieder alle data goed op orde heeft, dan kunnen zij het KIK-V traject in 3 maanden doorlopen. Als dit niet het geval is, dan moet je hier wel 6 maanden voor uittrekken. Vanuit KIK-V wordt er ondersteuning geboden om dit op orde te krijgen, maar hoe dan ook is het belangrijk dat je hier genoeg tijd voor uittrekt."

Wat doe je in de Ketenraad met jouw praktijkervaringen. Ga je bijvoorbeeld ruimere tijdslijnen hanteren?

“Daar ben ik geen voorstander van, we moeten niet de vaart verliezen. Mijn ervaringen helpen wel om met elkaar nog betere, afgewogen besluiten te kunnen nemen. En om het goede gesprek te voeren.”  

Wat houdt dat goede gesprek in?

“Dat is de oprechte dialoog waardoor alle de uitvragende partijen en de zorgaanbieders in de Ketenraad* elkaar steeds beter leren begrijpen. Bijvoorbeeld over waarom een ketenpartij een uitvraag doet: wat is de context? Is dat het kwaliteitskader, is dat zorginkoop of is er een andere beleidsmatige context? Het gesprek gaat ook over welke data voor het beantwoorden werkelijk nodig zijn en over het hanteren van uniforme definities zodat we gegevens kunnen hergebruiken. KIK-V is dus niet alleen een instrument voor het beter uitwisselen van gegevens, maar ook voor het uitwisselen van zienswijzen.”  

Waar staat De Zorgcirkel qua implementatie van KIK-V?

“De Zorgcirkel is een van de 40 koplopers* en we staan aan het begin van de implementatie. De eerste stap is om alle data die we in huis hebben in kaart te brengen, zodat we het goed en duurzaam kunnen organiseren en daarmee verschillende informatie-uitvragen makkelijk kunnen beantwoorden. Binnenkort maken we een officiële keuze voor de DaaS*-leverancier.”

“Het is zeer bemoedigend dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en het programma heeft omarmd.”

De Ketenraad heeft in een Manifest de ambities vastgelegd voor de komende periode. Hoe belangrijk is dat?

“Dat we deze beweging in gang hebben gezet is heel mooi. Natuurlijk zijn er uitdagingen geweest. De gegevens met betrekking tot de indicator basisveiligheid zat bijvoorbeeld niet in de bronsystemen. Als gevolg daarvan konden deze gegevens niet eenduidig uit het primaire proces worden ontsloten via de KIK-V werkwijze. Met andere woorden, er moest eerst veel verkend en afgestemd worden, en dat kost tijd in een land met honderden zorgaanbieders. Het is zeer bemoedigend dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en het programma heeft omarmd.”

Wat moet er nu gebeuren?

“KIK-V staat stevig gegrondvest. Nu is het zaak dat alle ketenpartijen*  - zowel zorgaanbieders als vragende partijen– hun werkwijze rond het uitwisselen van gegevens grondig onder de loep nemen en de interne processen goed gaan regelen. Terug naar de kern.” 

*Kijk in de alfabetische begrippenlijst voor uitleg

Wat is KIK-V?

In het programma KIK-V maken ketenpartijen samen afspraken over het vaststellen en uitwisselen van informatie (kwaliteits-, personeels­, cliëntkeuze- en bedrijfsvoeringsinformatie). Het doel van KIK-V is ervoor te zorgen dat die uitwisseling beter verloopt.

Om deze ontwikkeling op gang te brengen is in juli 2018 het Programma KIK-V van start gegaan. Er is een gedragen systematiek ontwikkeld om de informatie-uitwisseling tussen zorgorganisaties en ketenpartijen te optimaliseren. Door vragen op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk uit te gaan van de gegevens die zorgorganisaties zelf gebruiken en vastleggen wordt de informatie-uitwisseling verbeterd, vereenvoudigd en efficiënter ingericht. Inmiddels zijn ongeveer 125 zorgorganisaties bezig met de implementatie van de KIK-V werkwijze. KIK-V staat voor Keteninformatie Kerngegevens Verbreden.