Aanleveren kwaliteits- en bedrijfsvoeringsgegevens verpleeghuiszorg via KIK-V

De jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg voor verslagjaar 2023 staat voor de deur! Het aanleveren van de gegevens is vanaf 8 januari mogelijk via jouw datastation en de KIK-starter van KIK-V.

Wat is KIK-V?

Het programma KIK-V is gericht op het soepeler uitwisselen van gegevens over kwaliteit en de bedrijfsvoering van verpleeghuiszorg, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het hergebruiken van informatie. Dit betekent voor u minder uitzoekwerk en administratieve handelingen.

Wat is een datastation? En kan ik daar ook mee aan de slag?

Een datastation maakt het mogelijk om de antwoorden op de gegevensuitvragen geautomatiseerd te berekenen en beveiligd beschikbaar te stellen aan een ketenpartij, waaronder het Zorginstituut. Het datastation is de schakel tussen het eigen IT-systeem van de zorgaanbieder en het systeem van de afnemer van data.

Via de webpagina ondersteuning voor zorgaanbieders vind je meer informatie over hoe jouw organisatie kan toewerken naar het automatisch aanleveren van kwaliteitsgegevens via een datastation. Is jouw organisatie geïnteresseerd om een datastation te implementeren? Neem dan contact op via infokikv@zinl.nl om de mogelijkheden te onderzoeken.

Heb je al een datastation?

Dan kun je nu al indicatoren geautomatiseerd berekenen en aanleveren conform de KIK-V werkwijze. Jouw datastation levert de indicatoren digitaal aan via de KIK-starter. Je hoeft de indicatoren dan niet meer via het portaal van Desan in te voeren. Jouw DaaS-leverancier of contactpersoon bij KIK-V kan je hiermee verder helpen. 

ODB