Zorggroep Apeldoorn en Bince demonstreren KIK-V werkwijze

Zorggroep Apeldoorn organiseerde eind november samen met Data-as-a-Service (DaaS)* leverancier Bince een demonstratie van de werking van het datastation. Deze demonstratie, bijgewoond door vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit, toonde aan hoe de KIK-V werkwijze bijdraagt aan efficiëntere beantwoording van meerdere gegevensuitvragen. Een aanzienlijke stap voorwaarts in het stroomlijnen van data-uitwisseling in de zorgsector.

zga

Gegevensuitwisseling volgens de KIK-V-werkwijze gaat uit van duidelijke afspraken, in combinatie met het gebruik van een geavanceerd datastation dat aansluit op de primaire systemen van de zorgaanbieder. Zorggroep Apeldoorn, een van de koplopers van KIK-V, werkt samen met softwareleverancier Bince aan de eerste reeks testen en pilots van deze combinatie.

Demonstratie

Het datastation van DaaS-leverancier Bince is erop ingericht om gegevensuitvragen op een technisch gestroomlijnde manier af te handelen. Centraal staat de technische vraag hoe een goed antwoord gecreëerd kan worden op basis van de vraag en data die beschikbaar is. Het doel is om zorgaanbieders die werken volgens de KIK-V-werkwijze, in staat te stellen hun gegevens effectief, geautomatiseerd en veilig te verstrekken.

De recente demonstratie belichtte onder meer het principe van eenmalige dataregistratie -  meervoudig gebruik. De aanwezigen konden zien hoe data na eenmalige registratie herhaaldelijk ingezet kunnen worden voor diverse uitwisselprofielen*, om zo verschillende uitvragen van verschillende vragende partijen te beantwoorden.

Inzicht en besluitvorming

Door de implementatie van een datastation  beschikt Zorggroep Apeldoorn nu ook over een eigen informatieportaal, wat leidt tot inzichten die informatiebeheer en besluitvormingsprocessen ondersteunen. "Dit informatieportaal geeft toegang tot betrouwbare informatie,” stelt Bastiaan van Houselt, Manager Finance & Control bij Zorggroep Apeldoorn. "Het streven is om ons beleid te baseren op actuele en consistente data, wat leidt tot effectievere en beter onderbouwde besluitvorming."

Aanloop

Bastiaan licht verder toe: “Voordat we technisch konden implementeren moesten we onze eigen datahuishouding optimaliseren. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de datakwaliteit. Behalve dat het nu eenvoudiger is om data te vergelijken, kunnen de data ook in verschillende contexten hergebruikt worden.“

Cultuurverandering

Zorggroep Apeldoorn zet actief in op het benutten van de KIK-V werkwijze voor een meer datagedreven aanpak. “Want technologie is niet de belangrijkste succesfactor”, zo vertelt Bastiaan. “Innovatie vraagt om lef binnen de organisatie. De organisatiecultuur moet openstaan om data te integreren in de processen. Dit vereist een cultuurverandering waarbij transparantie naar medewerkers en het creëren van vertrouwen in datagebruik centraal staan."

Om het volledige potentieel van data te benutten en zo de zorgkwaliteit te verbeteren, wil Zorggroep Apeldoorn bijvoorbeeld alle medewerkers continu toegang geven tot informatie die relevant is voor de uitoefening van hun taken.

Ook starten met KIK-V binnen jouw organisatie? Vul de zelfscan in!

*Kijk in de alfabetische begrippenlijst voor uitleg